HBO Small Business en Retailmanagement nvao

HBO Small Business en Retailmanagement
 • Best beoordeelde onderwijsinstelling
 • Hogeschool NTI, erkend door het ministerie van Onderwijs
 • Deze HBO-opleiding is geaccrediteerd door de NVAO
 • Inhoudelijk als beste beoordeeld in de NSE
 • Inclusief meer dan € 1000,- aan vakliteratuur

De HBO-opleiding Small Business en Retailmanagement

Wil je de kennis opdoen die nodig is om succesvol een (eigen) bedrijf te leiden? Dan is de inhoudelijk best beoordeelde HBO-opleiding Small Business en Retailmanagement van Hogeschool NTI geknipt voor jou! Het bewijs hiervan wordt al geleverd door ondernemende Small Business-studenten zelf: vaak hebben ze al een goedlopend bedrijf opgezet voordat ze hun getuigschrift op zak hebben!

Afgestudeerden kunnen een hele onderneming runnen van administratie tot het personeelsbeleid, van publiciteit tot klantenwerving, van langetermijnstrategie tot het motiveren van medewerkers met aanstekelijk ondernemersenthousiasme en een slimme handelsgeest.

Brede kennis en interdisciplinaire inzichten

Ondernemen vereist een brede kennis en interdisciplinaire inzichten. Omzet maken, managen en beheersen gaan immers samen. De HBO-opleiding Small Business en Retailmanagement is een uiterst boeiende en brede studie, waarbij je alles leert over administratie, organisatie en management en ondernemerschap. Schrijf je nu in!

Bekijk het lesmateriaal van de opleiding HBO Small Business en Retailmanagement

Praktijkgerichte opleiding Small Business en Retailmanagement

De HBO-opleiding Small Business en Retailmanagement bereidt je voor op de praktijk. De nadruk ligt op ondernemerschap en de rechtstreekse verkoop aan de consument. Je stelt zelf een ondernemingsplan op of je bedenkt een reclamecampagne. Daarnaast loop je stage. Na je studie ben je in staat je zaken goed te behartigen en te managen. Ook kun je veranderingen in de markt succesvol implementeren in het beleid van het bedrijf waar je voor werkt of in je eigen bedrijf. Bovendien weet je hoe je klanten tevreden kunt stellen en hoe je eventuele problemen adequaat oplost. Je bezit voldoende capaciteiten om leiding te geven aan andere medewerkers.

Propedeusefase
De propedeusefase bestaat uit de thema’s Marketing en communicatie, Verkoop en relatiemanagement en Brede professionalisering

Hoofdfase
In jaar 2 van de opleiding Small Business en Retailmanagement kom je enkel domeinspecifieke thema’s tegen, zoals Inkoop, Business planning en Organisatie en financieel management.

Eindfase
In jaar 3 vind je modules die weer een algemener karakter hebben zoals Bedrijfsethiek, Intercultureel management en Debatteren. Bovendien kun je een eigen invulling aan je opleiding geven door het volgen van een keuzeminor. Je kunt kiezen uit de minoren Retailmanagement, Maatschappelijk verantwoord ondernemen en International business management. Deze minoren worden afgesloten met tentamens per module en een afrondend werkstuk.

Welke onderwerpen kun je tijdens je studie verwachten?

Tijdens je studie kom je onder andere de volgende modules tegen:

Businessplan
In deze module staat de theorie en praktijk van het starten van een eigen onderneming centraal. Aan de orde komen onder andere: het opzetten van een bedrijf, banken en kredietverlening, bedrijfsruimte en bedrijfsmiddelen, belastingen, personeelszaken, milieuaspecten, faillissement en het kopen en verkopen van een bedrijf. En natuurlijk word je geleerd hoe je zelf een businessplan met behulp van een checklist moet opzetten en maken.

Communicatie
Deze module is er primair op gericht jou kennis en inzicht te verstrekken over het belang van communicatie voor en in organisaties. Hiertoe is het noodzakelijk dat je kennis hebt van het communicatieproces en van communicatiemodellen, -soorten, -systemen. Daarnaast geeft deze module je inzicht in relaties, interne en externe beeldvorming en het gebruik van free publicity.

Inleiding Marketing
Deze module geeft je een brede inleiding in de marketing. Kernonderwerpen zijn: het marketingconcept, afnemersgedrag, marktsegmentatie, positionering, marketing- en concurrentiestrategieën, behoeften onderkennen en het inzetten van marketinginstrumenten. Ook wordt ruimschoots aandacht gegeven aan analysetechnieken en interne en externe analyses.

Consumentengedrag
In deze module staat de invloed van marketing op het gedrag van de consumenten centraal. Een praktische en wetenschappelijke benadering waarbij de belevingswereld van de consument de kern vormt. Je leert in dit vak de juiste denk- en werkwijze evenals het juiste planningsproces hanteren. Je maakt kennis met de omgevingsfactoren op macro-, meso- en microniveau die bepalend zijn voor consumentengedrag. En je leert inzien hoe de relatiemotivatie, -behoeften en -doelen functioneren en op welke wijze deze beïnvloed kunnen worden. Kortom, je leert dat het gebruik van subjectieve interpretaties van het consumentengedrag riskant is.

Organisatie en financieel management
In dit themablok maak je kennis met onderwerpen als administratieve organisatie, bedrijfsadministratie, bedrijfscalculatie en kosten en opbrengsten. Zo krijg je zicht op het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens. En word je bekend gemaakt met het berekenen van kostprijzen, het maken van beslissingscalculaties en het beheersen van bedrijfsprocessen. Niet alleen wordt er op rekentechnieken ingegaan, maar ook wordt de informatieve waarde die de berekende cijfers voor het management hebben centraal gesteld.

Inclusief 10 praktijkbijeenkomsten

Bij alle HBO-opleidingen maken praktijkbijeenkomsten onderdeel uit van het programma. De praktijkbijeenkomsten zijn verplicht en zijn inbegrepen bij het lesgeld. Je volgt interessante verkoopgerichte praktijkbijeenkomsten als Operationele verkoop en managementtrainingen over human resource management en intercultureel management. Daarnaast krijg je een communicatietraining, maar bijvoorbeeld ook een praktijkbijeenkomst Adviesvaardigheden.

Het grote voordeel van de praktijkbijeenkomsten is dat de stof meer voor je gaat leven en dat je in gesprek komt met medestudenten. Wij hebben dan ook ervaren dat deze bijeenkomsten door de studenten als zeer prettig en leerzaam worden ervaren. De modules waarvoor een verplichte praktijkbijeenkomst gevolgd dient te worden, worden niet afgesloten met een examen. Na actieve deelname aan de praktijkbijeenkomst en na inlevering van de voor- en eindopdracht, is de module met voldoende resultaat afgesloten. Je ontvangt een certificaat wanneer je de praktijkbijeenkomst met een voldoende hebt afgerond.

HBO Small Business & Retailmanagement wederom inhoudelijk als beste beoordeeld

In de Nationale Studenten Enquête 2014 is de opleiding HBO Small Business & Retailmanagement van Hogeschool NTI inhoudelijk als beste beoordeeld. Hiermee is deze opleiding de beste HBO-opleiding Small Business & Retailmanagement van Nederland.

In de Nationale Studenten Enquête 2014 zijn de bachelor- en masteropleidingen van Hogeschool NTI uitstekend beoordeeld: maar liefst zeven opleidingen zijn op ‘Inhoud’ de beste van heel Nederland. Hogeschool NTI is erg trots op dit resultaat. Het is voor ons het bewijs dat de beste vakliteratuur in combinatie met praktijkgerichte werkvormen door onze studenten hoog wordt gewaardeerd! Lees hier meer over de NSE 2014

Studieprogramma

Stageduur HBO Small Business en Retailmanagement

Voor de HBO-opleiding Small Business en Retailmanagement bedraagt de omvang van de stage 840 uur. Hiervan loop je 700 uur daadwerkelijk stage. De overige 140 uur gebruik je om aan je verslag te werken. Tijdens de stage word je vanuit Hogeschool NTI begeleid door een stageadviseur. Deze persoon is ook de contactpersoon voor het stagebedrijf.

Wettelijk erkend HBO-diploma Small Business en Retailmanagement

HBO-opleidingen van Hogeschool NTI zijn geaccrediteerd door de NVAODeze opleiding is door de NVAO geaccrediteerd en voldoet daarmee aan de meest recente kwaliteitseisen van het ministerie van OCW. Je ontvangt het wettelijk erkende HBO-diploma Small Business and Retailmanagement. Je mag je dan Bachelor of Commerce noemen.

Examenkosten

De examenkosten worden per jaar in rekening gebracht, waarbij je 6 jaar de tijd hebt om de examens in te plannen wanneer jij er klaar voor bent.

De examenkosten bedragen € 840,00 voor jaar 1, € 745,00 voor jaar 2 ,€ 940,00 voor jaar 3/4.*

Deze kosten zijn inclusief de gekozen minor en afstudeerexamen.

*Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Mogelijke werkvelden HBO Small Business en Retailmanagement

Zoals de naam van de opleiding al aangeeft, ben je vooral op je plaats in kleinere ondernemingen, waar je de complete bedrijfsvoering overziet. Daarnaast natuurlijk in de retailsector. Denk hierbij aan de detailhandel in voeding en genotsmiddelen, warenhuizen, de groothandel, uitzendbureaus, de autobranche (autohandel, autoverhuur en autoleasing), enzovoort. Grote kans dat je een eigen bedrijf begint of anders een functie krijgt in het management, sales of accountmanagement.

Mogelijke beroepen

Na het afronden van de opleiding Small Business en Retailmanagement heb je tal van mogelijkheden zoals:

 • Zelfstandig ondernemer
 • Bedrijfsleider
 • Filiaalleider
 • Regiomanager van filiaalbedrijf
 • Floormanager
 • Franchiseondernemer
 • Accountmanager
 • Verkoopmanager
 • Adviseur

HBO Small Business en Retailmanagement 8637

Termijnen 3 Jaar 3 Jaar 36 Maanden * 36 Maanden *
Lesgeld per termijn € 1.995,00 € 2.043,50 € 179,50 € 183,50
Opmerkingen IPAD MINI ACTIE IPAD MINI ACTIE
 • Inschrijfgeld en dossiervorming € 75,-
 • Prijswijzigingen voorbehouden

Ontvang tot 50% van je studiekosten terug van de Belastingdienst!

Je kunt de kosten voor een opleiding die aansluit bij je (toekomstige) beroep van de belasting aftrekken. Ben jij benieuwd naar jouw belastingvoordeel voor deze opleiding? Vul dan hieronder je persoonlijke gegevens in en bereken jouw voordeel direct.

Jouw belastingvoordeel:

Over 2014 ontvang je € 1.369,42 aan studiekosten terug van de belasting!*

* Dit voorbeeld geldt als indicatie. Bekijk de uitgebreide informatie hier.

HBO Small Business en Retailmanagement 4 sterren - gebaseerd op 2 ervaringen

Wil jij anderen helpen bij het maken van een weloverwogen studiekeuze? Laat hier jouw ervaring achter.

Beoordeling HBO Small Business en Retailmanagement
 • 162792118573898211480638437n.jpg

  : "Persoonlijk heb ik mijn propedeuse aan een reguliere voltijd opleiding gevolgd. Echter vond ik dat de effectiviteit van deze manier van onderwijs te wensen overliet. De onzinnige mentoruren, de ongemotiveerde medestudenten en de velen reisuren maakte mijn motivatie er niet beter op. Toen ik van de mogelijkheden van het NTI vernam voelde het voor mij dan ook als een verademing. Het NTI heeft het mij mogelijk gemaakt te ondernemen naast mijn studie, te studeren in het buitenland en daarnaast om mijn studie versneld te vervolgen. Kortom ben ik tot de dag van vandaag erg blij dat ik deze switch gemaakt heb."

 • : "Het is niet altijd gemakkelijk om in combinatie met een druk leven een studie te volgen. Bij het NTI heb je de mogelijkheid om flexibel te studeren. Mocht je er even mee willen stoppen, dan heb je de mogelijk ook om dat te doen. Wil je weer van start gaan, dan ligt de drempel laag om je studie weer op te pakken!"

Inschrijven voor deze opleiding Studiegids aanvragen Studieadvies aanvragen Offerte aanvragen