OOZZP: het opleidings- en ontwikkelfonds voor zelfstandig ondernemers

Belemmeringen bij opleiding en ontwikkeling

Logo OOZZPZelfstandig ondernemers ondervinden nog altijd belemmeringen bij opleiding en ontwikkeling. Waar werkgevers en werknemers eenvoudig gebruik kunnen maken van fiscale mogelijkheden en subsidies is dat voor zelfstandigen een stuk moeilijker of zelfs onmogelijk. Het is nu bijna drie jaar geleden dat er een vraag van opleiders binnenkwam bij een groep subsidiedeskundigen: Waarom kunnen werknemers in vaste dienst wel subsidie krijgen voor hun opleidingen, maar zzpers niet? Het antwoord was simpel: Subsidieaanvragen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) konden alleen worden aangevraagd via een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. Deze O&O fondsen waren er voor bijna alle branches, dus voor bijna alle werknemers. Maar er was geen O&O fonds voor de zzpers. Vandaar dat zelfstandigen geld uit Brussel misliepen.

OOZZP

De logische vervolgvraag was: Als er nog geen fonds is, kunnen we er dan niet voor zorgen dat er een O&O fonds voor zzpers wordt opgericht? Ja, natuurlijk kan dat. Het Platform Zelfstandige Ondernemers, FNV Zelfstandigen, het Hoofdbedrijfschap Ambachten en LTO Nederland werden de founding fathers van OOZZP, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor zelfstandigen zonder personeel. Het ministerie van Sociale Zaken ondersteunde het initiatief en met de officiële erkenning als O&O fonds kon OOZZP van start.

Belangrijkste wapenfeiten tot nu toe: De belemmering voor zelfstandig professionals om in aanmerking te komen voor Europese subsidie is weggenomen. En er is voor in totaal 340.000 euro aan subsidie aangevraagd. Na deze succesvolle start is het tijd voor OOZZP zich als O&O fonds blijvend in te zetten voor de zelfstandigen.

Organisaties die zich inzetten voor de zzper zien opleiding en ontwikkeling als een belangrijk aspect van het zelfstandig ondernemerschap. Een bewust economisch zelfstandige beheerst zijn onderneming en neemt deze serieus door het bijhouden van kennis via scholing. Tegelijkertijd heeft de zelfstandig professional minder middelen en nog altijd geen volwaardige plek binnen de sociaal economische ordening. Er blijft afstand bestaan tussen willen en kunnen.

Gelijkstellen van subsidies, fiscale regelingen, opleidingen en ontwikkeling

Wettelijke belemmeringen, zoals met de ESF subsidies, komen steeds minder voor. De overheid is zich er steeds beter van bewust dat er naast werkgevers en werknemers ook een groeiende groep flexwerkers is, die niet of nauwelijks gebonden is aan een organisatie. En dat faciliteiten voor alle werkenden, in loondienst of als zelfstandige, beschikbaar moeten zijn. Maar dat betekent wel voortdurend blijven hameren op het gelijkstellen van subsidies, fiscale regelingen of voorzieningen voor opleiding en ontwikkeling. Wat voor een werkgever of werknemer geldt, moet ook voor een zzper gelden.

zzp4growth.nl

OOZZP heeft via de website zzp4growth.nl een eerste aanzet gemaakt om alle opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden te ontsluiten en meerwaarde te bieden voor de zzp’er. De focus is de komende tijd gericht op het maken van afspraken met opleiders om een voordeel te bieden aan de zelfstandig professional. Met de steun van belangenorganisaties en opleiders kunnen wij het mogelijk maken de zzper te ondersteunen bij opleiding en ontwikkeling. Dat is een lange weg, soms een moeilijke, maar meestal een hele leuke.