Pedagogiek
scroll

HBO Bachelor Pedagogiek Klassikaal

1 Welkom!

Welkom bij de proefles van de opleiding HBO Bachelor Pedagogiek Klassikaal. Door het doen van deze proefles krijg je meer inzicht in wat je kunt verwachten van het studeren bij NTI. Wij vinden het belangrijk dat jij een weloverwogen studiekeuze maakt. In deze proefles duik je in de lesstof en zie je hoe het lesmateriaal eruit ziet. Natuurlijk kunnen we in deze proefles maar een heel klein gedeelte van de lesstof behandelen, we hopen dan ook dat dit onderwerp je aanspreekt ;-). Tijdens het doornemen van de lesstof kun je je kennis gelijk testen met de mutiple choice vragen! 

Succes met de proefles!

2 Proefles: HBO Bachelor Pedagogiek Klassikaal

HBO Bachelor Pedagogiek Klassikaal

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in de hbo-opleiding Pedagogiek Klassikaal van Hogeschool NTI. Met deze proefles krijg je een goede indruk van de opleiding en van Hogeschool NTI.

Klassikaal studeren bij Hogeschool NTI

Vind jij het fijn om net een beetje extra begeleiding te krijgen tijdens je studie? Dan is een klassikale opleiding perfect voor jou! Je studeert flexibel in kleine groepen. Een klassikale opleiding is perfect te combineren met je drukke baan en/of gezinsleven. Je krijgt 1 of 2 keer per maand les van de beste vakdocenten op een locatie bij jou in de buurt.

Succes en vooral veel plezier met de proefles!

HBO Studieadvies


Pedagogische adviezen voor het speciale kind

Pedagogiek is het vakgebied dat gericht is op de opvoeding van kinderen en jeugdigen. In de meeste gevallen is de kennis die ouders en medeopvoeders hebben genoeg om het kind op te kunnen voeden tot functionerende volwassenen in de samenleving. In de dagelijkse opvoeding kunnen echter ook problemen ontstaan, die de ontwikkeling van het kind of de jongeren belemmeren. Een pedagoog kan hierbij ondersteunen. In deze proefles staat het werken met kinderen en jongeren met gedragsproblemen centraal. In de politiek wordt de laatste jaren veel over deze groep gesproken. Passend Onderwijs vraagt van de scholen dat zij zich bezinnen op de manier waarop ze deze doelgroep kunnen bedienen.

Kinderen en jongeren met gedragsproblemen

Wie hebben allemaal te maken met kinderen en jongeren met gedragsproblemen? Dat zijn onder andere opvoeders, leerkrachten en groepsleiders, werkzaam in bijvoorbeeld het (speciaal) onderwijs, bij regionale opleidingscentra, residentiële en semi-residentiële instellingen, zoals (medische) kinderdagverblijven, internaten, psychiatrische instellingen en Boddaert-centra.
Er zijn verschillende soorten gedragsproblemen. Sommige kinderen en jeugdigen hebben voornamelijk een internaliserende problematiek, terwijl anderen zich externaliserend uiten.
Denk bijvoorbeeld aan dat drukke jongetje dat vroeger bij je in de klas zat, dat nooit op zijn stoel kon blijven zitten, je nooit niet uitpraten, opdrachten nooit afmaakte en steeds praatte terwijl dit niet mocht of al iets zei voordat hij had nagedacht. Of denk aan dat stille meisje, dat in de klas goed presteerde, maar als ze een toets moest maken zo bang was om fouten te maken, dat ze het juist verknalde.
Dit zijn twee omschrijvingen van gedragsproblemen die vaak voorkomen in de praktijk. Hierbij zou het kunnen gaan om ADHD in het geval van de jongen en faalangst in het geval van het meisje. Om een diagnose te krijgen, moet je voldoen aan een aantal criteria.


Bij hyperactiviteit gaat het bijvoorbeeld om de volgende criteria:

 • Beweegt vaak onrustig met handen of voeten
 • Staat dikwijls van zijn plaats op, terwijl hij moet blijven zitten
 • Rent vaak rond of klimt overal op en in
 • Kan moeilijk rustig spelen of zich bezighouden met ontspannende activiteiten
 • Is dikwijls ' in de weer' of 'draait maar door'
 • Praat vaak aan een stuk door

Leerkrachten die een kind in de klas hebben met hyperactiviteit, kunnen problemen hebben met de begeleiding van deze leerling. Leerkrachten hebben er dan ook behoefte aan om te weten hoe ze met leerlingen met deze problematiek om moeten gaan.

Pedagogische adviezen

Pedagogen hebben kennis van de ontwikkeling van kinderen. Ze kunnen helpen bij opvoed- en opgroeivragen. Ze kunnen pedagogische adviezen geven voor speciale kinderen. Neem het voorbeeld van de leerkracht die moeite heeft met hetbegeleiden van de leerling die veel motorische onrust heeft en overal aan friemelt. Een pedagogisch advies kan zijn om die leerling de ruimte te geven om zich af en toe uit te leven in beweging. Geef duidelijk aan wanneer die motorische onrust wel en niet toegestaan is en reguleer dit duidelijk. Dit helpt om agressie en overmatige energie op een positieve manier kwijt te raken.
Leerkrachten kunnen ook te maken krijgen met leerlingen die niet met de hoeveelheid leerstof kunnen omgaan. Leerlingen die daardoor met moeite een voldoende halen en erg angstig zijn voor toetsen. In dit geval kan een pedagogisch advies zijn om in onderwijssituaties bij moeilijke taken aan te geven wanneer iets voldoende is. Geef heldere, afgepaste instructie, kleine deeltaken en voldoende tijd. Geef geen onverwachte toetsen of beurten. Geef daarentegen precies aan wanneer de stof getoetst wordt, op welke manier en welke criteria er gelden.

In de trainingsmodule pedagogische adviezen voor het speciale kind komen niet alleen hyperactiviteit en faalangst aan bod. Verschillende onderdelen komen aan bod, zoals hechtingsstoornissen, aandachtstekortstoornis zonder hyperactiviteit (ADD) en de meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis als subtype binnen het autistisch spectrum (McDD), resultaten uit de hersenwetenschap en behandelwijzen als cognitieve gedragstherapie, neurofeedback en mindfulness.


Opdrachten

Meerkeuzevragen

 1. Autisme is een ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen in de sociale interactie en in de communicatie. Stel u hebt als docent een leerling met autisme in de klas. Wat moet u als docent echt niet doen?
  a. Zakelijk en vriendelijk zijn
  b. Grapjes maken
  c. Ondubbelzinnig zijn in woord en gebaar
 2. Stel u hebt als docent een leerling in de klas met ADHD. Wat moet u juist wel doen?
  a. plaats de leerling bij het raam of de deur
  b. houd geen oogcontact met de leerling
  c. bied zoveel mogelijk structuur

Open vragen

 1. In de tweede klas van het VMBO zit een leerling, Jan, die zichzelf slecht kan beheersen. De leerling wordt snel woedend zonder na te denken. Hij uit zijn gevoelens in schelden, schoppen en slaan. Jan heeft zelf ook veel moeite met het feit dat hij zo snel boos wordt en zo impulsief reageert. Welke drie tips kunt u de begeleider van Jan geven om hem beter om te leren gaan met zijn emoties?
 2. Wat is het verschil tussen een gedragsprobleem en een gedragsstoornis?
 3. Een van de redenen waarom er in het Speciaal Onderwijs meer jongens dan meisjes zitten, is dat jongens zich vaak nadrukkelijker uiten en daardoor vaak meer last veroorzaken. Hiervoor zijn verschillende oorzaken te geven. Noem er drie.

Antwoorden

Meerkeuzevragen
1. b
Kinderen met autisme nemen alles letterlijk en begrijpen grapjes niet. Je brengt ze in verwarring als je als docent grapjes maakt.
Leestip: als u interesse hebt in het lezen van een boek geschreven door een ervaringsdeskundige (autisme) kunnen wij het boek 'het wonderbaarlijke vooral met de hond in de nacht' van M. Haddon aanbevelen.

2. c
Voor kinderen met ADHD is het belangrijk om structuur te bieden, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Kinderen met ADHD kunnen zelf moeilijk plannen en aan het werk gaan en blijven. Het is daarom belangrijk dat de docenten de structuur voor hen zo duidelijk mogelijk maken.

Open vragen
1.
- zelfcontrole verhogen: Jan aanleren om zijn woede verbaal te uiten, en niet alleen door schoppen en slaan
- leer hem zijn reacties uit te stellen
- leer Jan aan zelf voor een time out te kiezen
- leer Jan tot tien te tellen
- leer Jan hardop te verwoorden wat hem dwarszit en welke oplossing hij kan bedenken

2. Van een gedragsstoornis wordt gesproken als het probleem niet te verhelpen is en de persoon ermee moet leren omgaan. Een stoornis vindt haar oorsprong vooral in het lichaam en is voornamelijk in aanleg meegegeven. Bij gedragsproblemen vindt men de oorsprong vooral in de omgeving en is de mogelijkheid van beïnvloeding van buitenaf groter. Er is echter altijd een wisselwerking tussen de aanleg van het kind en zijn omgeving.

3. Oorzaken:

 • verschil in taalontwikkeling. Met de taalontwikkeling neemt in het algemeen zowel bij jongens als meisjes het probleemgedrag af. Ze leren zich beter uiten, waardoor fysieke agressie niet meer nodig is. Bij jongens ontwikkelen de taalvaardigheden zich doorgaans later, met als gevolg dat zijn langer blijven steken in fysieke agressie.
 • biologische factoren. Hoge concentratie van het mannelijke geslachtshormoon testosteron, lage concentraties van het stresshormoon cortisol en de neurotransmitter serotonine hangen samen met meer agressief, antisociaal gedrag.
 • manier van omgaan met elkaar. Jongens gebruiken in de omgang fysieke kracht, willen conflicten uitvechten, bepalen wie de leiding heeft en zijn ingesteld op competitie. Meisjes hebben veel meer behoefte aan saamhorigheid, aan uitpraten en onderhandelen, wat escalatie kan voorkomen. (Prinzie, 2007)

Gebruikte bronnen in deze proefles

Kortekaas, D.H., & Sekeris, E.R. (2010). Handle with care: passend handelen bij leerbelemmeringen. Leimuiden: Uitgeverij Context. ISBN: 978-90-78196-12-9.

Lieshout, T. van. (2009). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. (2e dr.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9789031362837

Prinzie, P. (2007). Waarom doet mijn kind zo moeilijk? Moeilijk gedrag begrijpen en efficiënt straffen en belonen. Arnhem: Terra-Lannoo.


Hoe studeer je bij het NTI?

Dankzij het nieuwe studeren bepaal je zelf waar en wanneer je studeert. Het nieuwe studeren is de ideale combinatie tussen online en klassikaal onderwijs. De onderstaande video laat je het nieuwe studeren zien.


Ontdek onze nieuwe online leeromgeving


Ervaringen van studenten

Hogeschool NTI heeft al veel studenten geholpen bij het afronden van hun opleiding. Een kleine greep uit de ervaringen van onze huidige studenten. 

testimonialCarieke Pol
“Studeren bij het NTI past precies bij mij. Je hebt zelfdiscipline en doorzettingsvermogen nodig, dat wel. Maar als je dat in huis hebt kun je voor de rest vertrouwen op het vakmanschap van het NTI.”

Kaylin Verhulst-Boesten
“Ik vind het zeer prettig om bij het NTI te studeren. De studiestof is duidelijk omschreven en ik kan in mijn eigen tempo werken. Als ik een periode minder tijd heb, studeer ik wat minder en andersom. De praktijkdagen zijn een aanvulling op de leerstof, hier oefen je ook goed met de geleerde theorie. Zeker een aanrader!”

Sebastiaan Dalen
“Ik loop nu tegen het eind van mijn studie en ik moet zeggen dat het mij erg goed bevallen is. Het studieprogramma is prima te doen als je er voldoende aandacht aan geeft. De combinatie studie/werk is mij erg meegevallen. Het is voor mij de perfecte manier van leren. Ik zou het anderen zeker aanbevelen.”


Ben je na het volgen van de proefles enthousiast geworden?

Je kunt twee keer in het jaar starten met HBO Bachelor Pedagogiek Klassikaal, bekijk de opleidingspagina voor meer informatie.

Voordelen van een klassikale opleiding bij Hogeschool NTI

 1. Door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkende opleidingen
 2. Flexibel studeren met 1 of 2 keer college per maand
 3. Perfect te combineren met een baan en/of een gezin
 4. Contact met studiegenoten
 5. Alles binnen handbereik met de online leeromgeving
 6. Intensieve begeleiding van de beste vakdocenten
 7. Gratis studieverlenging. Je betaalt 3 jaar lesgeld, maar je kunt 6 jaar over je studie doen.

Neem gerust contact met ons op, als je nog vragen hebt. Succes met het kiezen van je studie!

 

3 Studeren bij NTI

FlexibelStuderen® doe je bij NTI

Boekenwurmen, nachtbrakers, ochtendmensen, carrièretijgers; iedereen is anders en iedereen studeert anders. Met FlexibelStuderen® van NTI studeer jij op een manier die echt bij jou past. Start met jouw opleiding wanneer je wilt. Bepaal zelf waar en wanneer je studeert in een online leeromgeving en met echte studieboeken. Zo kun jij een opleiding goed combineren met een drukke baan, hobby’s en gezinsleven. FlexibelStuderen® doe je bij NTI.

Studietools

Bij NTI gebruik je, afhankelijk van je opleiding, verschillende studietools. Zo ga je aan de slag in de online leeromgeving, gebruik je jouw Mijn NTI en werk je met studieboeken.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op als je nog vragen hebt. Onze adviseurs staan voor je klaar!

Persoonlijk studieadvies    Start een chat

Daarom FlexibelStuderen®:

 1. Erkende opleidingen, bekende naam
 2. Studeren met veel persoonlijk contact
 3. Voordelig studeren, transparant over kosten
 4. Studeren op jouw moment en jouw manier
 5. Overal studeren met onze online leeromgeving
 6. Persoonlijke begeleiding door mentoren en ervaren docenten
 7. Werkgevers zijn snel overtuigd

Direct inschrijven

Wat is jouw volgende stap?

We denken graag verder met je mee! Het starten van een studie is spannend en roept misschien nog wel meer vragen op. Maar wist je dat iets nieuws leren ook bijdraagt aan je levensgeluk? Je verder ontwikkelen is bovendien goed voor je zelfvertrouwen en je hebt natuurlijk aan de eettafel weer iets te vertellen ;-)

Klaar om te beginnen?

Schrijf je nu in

Heb je na het doen van deze proefles nog vragen? Of zijn er dingen waar je over twijfelt? Onze studieadviseurs geven je geheel vrijblijvend een persoonlijk studieadvies en beantwoorden al je vragen.

5 Ervaringen

Wat vinden onze eigen studenten van hun opleiding?

Bij NTI streven we naar kwalitatief goed onderwijs dat voor iedereen bereikbaar is. En wie kan dit beter beoordelen dan onze eigen studenten?

Chantal, 47 jaar

5star reviews

"Dit is mijn 2de studie bij de NTI en ik ben nog steeds enthousiast! Er is veel verbeterd vergeleken met mijn eerste studie en het is heel duidelijk wat je wanneer moet doen. Verder heb je veel vrijheid om zelf je tempo te bepalen en is de leerstof duidelijk aangegeven in de meeste boeken. Ik kan studeren bij de NTI van harte aanbevelen!" 

Rick

5star reviews

"Prima opleiding! Het niveau is niet te moeilijk, je kunt er lekker snel doorheen werken. Ik vind de stages die erbij horen erg leuk.. zo leer je direct in de praktijk. Over het NTI zelf, ik zou ze zeker aanraden. Contact verloopt netjes en snel, bij vragen regelen ze vrijwel direct alles voor je. Top!" 

Irene

4star.png

"Een goede ervaring over het algemeen. Het thuis studeren bevalt me erg goed en ik vind het prettig dat ik de vrijheid heb om mijn studie zo in te delen zoals het voor mij goed uitkomt."

Barbara de Loor

Vakopleiding Gewichtsconsulent

Studieadvies

studieadvies chat pop upHeb je een vraag of wil je studieadvies? Onze studieadviseurs zijn nu bereikbaar via de chat.

Start een chat