Docent Anna
Welkom bij de Proefles. In deze stories starten we met wat uitleg over FlexibelStuderen® bij NTI!
Bij NTI studeer je waar en wanneer jou dat uitkomt. Je werkt met de nieuwste lesmethodes.
En je oefent in jouw persoonlijke online leeromgeving, met handige studietools.
Bij vragen staan jouw docenten en mentoren voor je klaar. Zo sta je er niet alleen voor tijdens je studie.
Start wanneer het jou uitkomt, want bij NTI kun je meteen aan de slag.
We willen je graag laten zien hoe ons lesmateriaal eruit ziet.
Scroll naar beneden om jouw proefles te starten! ⇩
scroll

Coördinator beveiliging

1 Welkom!

Welkom bij de proefles van de opleiding Coördinator beveiliging. Door het doen van deze proefles krijg je meer inzicht in wat je kunt verwachten van het studeren bij NTI. Wij vinden het belangrijk dat jij een weloverwogen studiekeuze maakt. In deze proefles duik je in de lesstof en zie je hoe het lesmateriaal eruitziet. Natuurlijk kunnen we in deze proefles maar een heel klein gedeelte van de lesstof behandelen, we hopen dan ook dat dit onderwerp je aanspreekt ;-). Tijdens het doornemen van de lesstof kun je je kennis gelijk testen met de mutiplechoicevragen! 

Succes met de proefles!

2 Proefles: MBO Coördinator Beveiliging

MBO Coördinator Beveiliging

Proefles: MBO Coördinator Beveiliging

Leuk dat je een proefles hebt aangevraagd! Met deze proefles krijg je een indruk van de opleiding MBO Coördinator Beveiliging. Je krijgt inzicht in de lesstof. Je kunt ook vragen maken en deze zelf nakijken. Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Succes en veel plezier met de proefles.

Student aan het woord

"De combinatie van zelfstudie en praktijk werkt voor mij echt heel goed. Ik kan het prima inplannen naast m’n werk en gezin. Dat is voor mij toch wel heel belangrijk!"


Hoe is de opleiding Coördinator beveiliging ontstaan?

Eind vorige eeuw kwam in de beveiligingssector het besef dat er een enorme kloof was ontstaan tussen het management en de werkvloer. Om deze kloof te verkleinen, was het noodzakelijk om een opleiding aan te bieden waarin zowel de theorie als de praktijk een wezenlijk onderdeel vormt.
Daarnaast wordt er steeds meer verwacht van een hedendaagse beveiliger. Van een coördinator beveiliging vergt dit dus een veel hoger niveau, zowel theoretisch als praktisch. Ook de algemene ontwikkeling is een essentieel onderdeel geworden van deze nieuwe opleiding, waar dan ook veel aandacht aan moet worden besteed. De vakken die daarbij aan bod komen zijn Burgerschapscompetenties, Rekenen, Zakelijke Communicatie Nederlands en Engels.

Verder doet deze opleiding op het gebied van de praktijk een groot beroep op de deskundigheid en de begeleidingsvaardigheden van de praktijkopleiders binnen de verschillende beveiligingsorganisaties. De aspirant-coördinator beveiliging zal tijdens zijn werken/of stage de mogelijkheid moeten krijgen om alle zaken uit te voeren die hij vanuit zijn portfolio moet doen.

Positionering

MBO Coordinator BeveiligingDe coördinator beveiliging werkt binnen een organisatie, instelling of bedrijf aan een veiligheidsproject. De coördinator beveiliging werkt hier als intern medewerker (zogenoemde bedrijfsbeveiliging) of als gedetacheerde kracht van een particulier beveiligingsbedrijf.

Functioneel valt de coördinator beveiliging onder de afdeling Beveiliging, Veiligheid of Facilitaire Zaken. De coördinator beveiliging heeft de operationele leiding over de beveiliging. De coördinator beveiliging is meewerkend leidinggevende van een team dat in grootte kan variëren van 4 tot ongeveer 25 medewerkers. Hij heeft de taak ervoor te zorgen dat de beveiligingsdiensten zo goed mogelijk worden uitgevoerd, conform de afspraken. Als leidraad hiervoor gebruikt hij het gemaakte beveiligingsplan.

MBO opleiding Coordinator Beveiliging


Mogelijke functiebenamingen:

•  coördinator beveiliging
•  hoofdbeveiliger
•  coördinator
•  hoofdbeambte
•  objectcoördinator
•  hoofdsurveillant
•  groepsleider
•  hoofdcentralist
•  teamleider
•  hoofd stationering (en hun adjuncten).

De coördinator beveiliging is daarnaast belast met:

•  organiseren van de dagelijkse gang van zaken
•  inplannen van de verschillende diensten
•  inplannen van de incidentele extra werkzaamheden
•  oplossen van alle mogelijke problemen
•  oplossen van alle incidenten.

Tevens is hij:

•  aanspreekpunt voor alle betrokken partijen
•  verantwoording verschuldigd aan opdrachtgevers en het management.

Ook:

•  levert hij een bijdrage aan beveiligingsplannen
•  zorgt hij voor juiste en actuele instructies
•  rapporteert hij in dienst-, dag-, week-, periode-, maand- en incidentenrapportages aan de betrokkenen.

De coördinator beveiliging is verantwoordelijk voorde goede uitvoering van beveiligingstaken. Dit geldt natuurlijk voor hemzelf als voorbeeldfunctionaris ende beveiligers aan wie hij leiding geeft. De coördinator beveiliging heeft naast een leidinggevende ook een meewerkende functie. Om deze twee functies goed te combineren, moet hij de juiste balans vinden. Voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden zijn duidelijke procedures voorhanden. De coördinator beveiliging zorgt indien nodig voor actuele procedures en aanpassingen. Daarnaast zal de coördinatorbeveiliging in bepaalde situaties zelf bedenken hoe hij het best kan handelen. Voor nieuwe situaties kunnen vervolgens weer nieuwe procedures worden geschreven.

Organiseren

De coördinator beveiliging moet goed kunnen organiseren. Daarnaast zal hij regelmatig oplossingen moeten bedenken als niet alle diensten kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door ziekte. Hij moet erg nauwkeurig zijn in de uitvoering van beveiligingstaken en zijn medewerkers hierop kunnen controleren. Tijdens incidenten moet hij snel en ad hoc beslissingen kunnennemen. Hij moet goed om kunnen gaan met mensen.


Hierbij moet u specifiek denken aan:

•  management
•  beveiligingsmedewerkers van derden
•  opdrachtgevers
•  overig personeel
•  personeel van hulpverleningsdiensten
•  diverse soorten publiek
•  eigen beveiligingsmedewerkers
•  vandalen of agressieve personen.

Opleiding Coordinator BeveiligingDe coördinator beveiliging moet verder flexibel en stressbestendig zijn. Tijdens calamiteiten en incidentenmoet hij dezelfde kwaliteiten tonen en de rust kunnen bewaren.

Belangrijke aspecten in de beroepshouding van de coördinator beveiliging zijn onder andere: besluitvaardigheid, inzicht in de arbeidsorganisatie, representativiteit, zelfstandigheid, klantvriendelijkheid, samenwerken, flexibiliteit, goed omgaan met kritiek, verantwoordelijkheidsgevoel, planmatig werken en improvisatievermogen.


Kwaliteitsbevordering

Inleiding

Een coördinator beveiliging levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het beveiligingswerk. De kwaliteit moet acceptabel zijn en de coördinatorbeveiliging dient er zorg voor te dragen dat dit zo blijft. De bijdrage kan bestaan uit regelmatig nagaan of medewerkers zich aan afspraken en procedures houden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld representativiteit en het opvolgen van veiligheidsvoorschriften. Daarnaast is het belangrijk om het beveiligingsbewustzijn (security awareness) van de beveiligers te bevorderen. De coördinator beveiliging zal altijd het goede voorbeeld moeten geven en aanspreekbaar moeten zijn voor vragen en opmerkingen van medewerkers.

Kwaliteitsbevordering medewerkers

Representativiteit
Ten aanzien van het uiterlijk behoort de beveiliger het uniform te dragen zoals is vastgesteld in de bedrijfsregels ten aanzien van de uniformering.

Het uniform van een beveiliger moet er in ieder geval als volgt uit zien:

•  compleet
•  gepoetste schoenen
•  schoon en niet versleten
•  knopen allemaal dicht
•  donkere effen sokken
•  stropdas of sjaaltje
•  gestreken overhemd.

Wettelijk is het noodzakelijk dat het V-embleem op de juiste plaats op het uniform wordt gedragen. Dit is per organisatie vastgelegd bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Verder moet er voldoende aandacht worden besteed aan de persoonlijke verzorging.

Het dragen van sieraden dient zo minimaal mogelijk te zijn: dames één paar oorbellen en dames en heren één ring. De haardracht dient netjes te zijn en lang haar dient in een staart gedragen te worden. Daarnaast is het vanzelfsprekend dat een medewerker correct en verzorgd is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Mannen behoren zich dagelijks te scheren of baard, snor of sik netjes te houden. Dames dienen het gebruik van opvallende make-up te vermijden. In het contact met klanten en publiek is het belangrijk dat er niet wordt getutoyeerd. Er mag geen kauwgum worden gekauwd, niet worden gerookt en een eventuele zonnebril dient te worden afgezet.

Beroepshouding
Voor een goede beroepshouding zijn de volgende zaken van belang:

•  beheerst gedrag •  integriteit
•  klantvriendelijkheid •  verantwoordelijkheidsgevoel
•  gastheerschap •  zelfdiscipline
•  beleefdheid •  zelfstandigheid
•  respectvol gedrag •  teamplayer (samenwerken)
•  begripvol •  effectief werken
•  loyaliteit •  efficiënt werken.

MBO Coordinator Beveiliger

In de begrippenlijst op de internetsite kunt u de uitlegvinden van de verschillende houdingsaspecten en vaardigheden.

Het legitimatiebewijs
De beveiliger behoort zijn legitimatiebewijs tijdens beveiligingswerkzaamheden altijd bij zich te dragen. Op elk vriendelijk verzoek dient hij het legitimatiebewijs te kunnen tonen om zich te legitimeren.

Vaardigheden
Beveiligers moeten vaardig zijn in het gebruik van beschikbare beveiligings- en communicatiemiddelen.

Opleiding beveiliging coordineren

Daarnaast dienen zij deze middelen op een professionele wijze te gebruiken. Omdat zij veel van deze middelen niet dagelijks gebruiken, zal het noodzakelijk zijn om regelmatig te oefenen. Verder kan het nodig zijn om medewerkers cursussen te latenvolgen. Regelmatig komen er nieuwe producten op de markt, zoals man-downalarmsystemen, C2000 en dergelijke waarmee men in aanraking kan komen of waarmee men moet gaan werken.

Rapportages en bijlagen
De inhoud en opbouw van rapportages komen in een ander projectonderdeel aan de orde. Naast controle op de inhoud en opbouw behoort u ook na te gaan of de schriftelijke werkoverdracht op een juiste en efficiënte wijze plaatsvindt. Omdat alle rapporten een duidelijk doel hebben, is het belangrijk voor u en uw beveiligersom nut en noodzaak hiervan te onderkennen.

Kennis van instructies
Medewerkers behoren de algemene, specifieke en bijzondere instructies te kennen en behoren ernaar te handelen. De coördinator beveiliging moet regelmatig nagaan hoe het is gesteld met de kennis van de inhoud van instructies. Als uit de praktijk blijkt dat een medewerker niet of onvoldoende op de hoogte is van instructies, behoort u hem daarop te wijzen en ervoor te zorgen dat hij de ontbrekende kennis zo snel mogelijk opdoet. Daarnaast is het verstandig om de instructies te laten uitvoeren. Hiervoor kunt u de situaties in scene zetten. Pas dan weet u of u en uw beveiligers hiermee op een juiste wijze kunnen omgaan.

De opdracht en het personeel
Voordat een opdracht start, moet bij de opdrachtgever worden nagegaan of duidelijk is wat de gevraagde functie-eisen zijn. Bij geconstateerde onregelmatigheden hierin dient u dit onmiddellijk te bespreken met de opdrachtgever. Indien geëist, behoort er een wisseling van personeel plaats te vinden. Mocht inzet van personeel dat aan de eisen voldoet niet mogelijk zijn, dan zult u hierover open kaart moeten spelen met de opdrachtgever. Vervolgens dient u hier duidelijke afspraken over te maken. Als de opdrachtgever hiermee akkoord gaat, dient u dit schriftelijk vast te leggenwaardoor de aansprakelijkheid aangaande gestelde eisen bij de klant ligt.

Aandachtspunten
Belangrijke aandachtspunten bij de kwaliteitsbevordering van het personeel zijn:

 • inspecties behoren minimaal één keer per periode plaats te vinden
 • medewerkers moeten worden gecorrigeerd als zaken worden geconstateerd die niet worden uitgevoerd zoals vooraf is afgesproken
 • na inspectie dient zo snel mogelijk te worden gecontroleerd of de gewenste veranderingenzijn doorgevoerd
 • bijzonderheden dienen altijd te worden gerapporteerd.

Handhaven van de kwaliteit van de dienstuitvoering
MBO Coordineren Beveiliging opleidingGoed voorbeeld doet goed volgen. Van een beveiliger wordt veel verwacht ten aanzien van zijn uiterlijk, zijn gedrag, zijn beroepshouding, zijn kennis, inzicht en zijn vaardigheden in beveiligingswerk. Van de coördinatorbeveiliging, die een meewerkende maar ook controlerende taak heeft, wordt verwacht dat hij altijd het goede voorbeeld geeft. Alleen dan heeft hij recht van spreken als hij medewerkers op hun uiterlijk en/of functioneren aanspreekt. Verbeter de kwaliteit, begin bij jezelf!

Visiteren eigen medewerkers
In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn dat beveiligingsmedewerkers worden gevisiteerd. Bijvoorbeeld om na te gaan of regelmatige diefstal ineen object niet wordt gepleegd door de beveiligers van dat object. De coördinator beveiliging heeft dan als taak om medewerkers uit te leggen waarom visitatie zal plaatsvinden. Deze visitatie kan het best worden uitgevoerd door een externe organisatie of de direct leidinggevende (manager of hoofd Beveiliging). De coördinator beveiliging zal dan ook zelf aan deze visitatie worden onderworpen. Als de visitatie niet kan worden uitgevoerd door een externe organisatie of directe leidinggevende, dan zal de coördinatorbeveiliging zijn eigen beveiligers moeten visiteren.


Handelen na afwijkende situaties
Bij afwijkende situaties wordt van de coördinator beveiliging het volgende verwacht:

 • Hij bepaalt, eventueel in overleg met zijn leidinggevende en de opdrachtgever, welke passende maatregelen genomen moeten worden.
 • Hij stelt de juiste prioriteiten.
 • Hij weet bij wie de bevoegdheid ligt om beslissingen te nemen en handelt daarnaar.
 • Zijn handelen is slagvaardig en rationeel.
 • Hij is flexibel ingesteld, zeker als het gaat om de wensen van de opdrachtgever.
 • Hij informeert de juiste personen en legt beslissingen uit.

Stimuleren security awareness
De coördinator beveiliging wijst bezoekers, eigenmedewerkers en personeel van derden op risicovolgedrag ten aanzien van beveiliging en veiligheid. Hij doet ze voorstellen om beveiliging en veiligheid te verbeteren en te vergroten. Verder geeft hij voorlichting over richtlijnen ten aanzien van beveiliging en veiligheid. Indien mogelijk verzorgt de coördinator beveiliging een presentatie over safety en security in de organisatie, waarmee het gedrag ten aanzien van dit onderwerp positief wordt beïnvloed.


Vragen

Test je kennis met de onderstaande vragen. De antwoorden vind je later terug in de proefles. Succes!

1. Wat is de functie van een coördinator beveiliging?

2. Is het toegestaan om als coördinator beveiliging sieraden te dragen?

3. Benoem 5 zaken die van belang zijn bij een goede beroepshouding?


Antwoorden

1. De coördinator beveiliging is meewerkend leidinggevende van een team dat in grootte kan variëren van 4 tot ongeveer 25 medewerkers. Hij heeft de taak ervoor te zorgen dat de beveiligingsdiensten zo goed mogelijk worden uitgevoerd, conform de afspraken. Als leidraad hiervoor gebruikt hij het gemaakte beveiligingsplan.

2. Het dragen van sieraden dient zo minimaal mogelijk te zijn: dames één paar oorbellen en dames en heren één ring.

3. De onderstaande zaken zijn van belang bij een goede beroepshouding.

•  beheerst gedrag •  integriteit
•  klantvriendelijkheid •  verantwoordelijkheidsgevoel
•  gastheerschap •  zelfdiscipline
•  beleefdheid •  zelfstandigheid
•  respectvol gedrag •  teamplayer (samenwerken)
•  begripvol •  effectief werken
•  loyaliteit •  efficiënt werken.

Hoe studeer je bij het NTI?

Dankzij het nieuwe studeren bepaal je zelf waar en wanneer je studeert. Het nieuwe studeren is de ideale combinatie tussen online en klassikaal onderwijs. De onderstaande video laat je het nieuwe studeren zien.


Ben je na het volgen van de proefles enthousiast geworden?

Je kunt elke dag starten met de opleiding MBO Coördinator Beveiliging dus zet vandaag nog de eerste stap!

8 redenen om bij het NTI te studeren

 1. Erkende opleidingen, gewaardeerd in het bedrijfsleven
 2. Prettige en deskundige begeleiding door ervaren docenten
 3. Voordelig lesgeld
 4. Flexibel studeren
 5. Studeren met veel persoonlijk contact
 6. Modern studeren via onze digitale leeromgeving
 7. Persoonlijke studiebegeleiding van een mentor
 8. Studeren op kosten van de werkgever en/of de fiscus

 

3 Studeren bij NTI

FlexibelStuderen® doe je bij NTI

Ben jij een vroege vogel, of duik jij liever ‘s avonds laat de boeken in? Met de flexibele opleidingen van NTI kan iedereen, overal studeren. Je kiest zelf je startmoment en bepaalt je eigen tempo. Je krijgt les van topdocenten en wordt tijdens je opleiding begeleid door een mentor. Met jouw online leeromgeving en échte studieboeken studeer je op jouw manier. FlexibelStuderen® doe je bij NTI.

Studietools

Bij NTI gebruik je, afhankelijk van je opleiding, verschillende studietools. Zo ga je aan de slag in de online leeromgeving, gebruik je jouw Mijn NTI en werk je met studieboeken.

Demo online leeromgeving

De online leeromgeving is beschikbaar waar en wanneer je wilt en geeft jou alle benodigde tools tijdens jouw studie. Om een indruk te krijgen van de online leeromgeving kun je een gratis demo volgen. Hier leggen we overzichtelijk uit welke handige hulpmiddelen er tijdens het studeren voor jou klaar staan.

Ben je benieuwd hoe onze online leeromgeving eruit ziet?

Neem een kijkje in de gratis demo

Daarom FlexibelStuderen®:

 1. Erkende opleidingen, bekende naam
 2. Studeren met veel persoonlijk contact
 3. Voordelig studeren, transparant over kosten
 4. Studeren op jouw moment en jouw manier
 5. Overal studeren met onze online leeromgeving
 6. Persoonlijke begeleiding door mentoren en ervaren docenten
 7. Werkgevers zijn snel overtuigd

Direct inschrijven

Wij zijn trots op onze studenten

Studenten van NTI zijn geen doorsnee studenten. Ze volgen een studie naast hun volle leven; hun baan, gezin, hobby’s en vrienden. Ze bepalen hun eigen weg, gaan ook buiten de gebaande paden en studeren op de raarste momenten en vreemdste plekken. Het zijn doorzetters, vol motivatie. Omdat ze hun droom volgen, stappen zetten, de regie in eigen hand nemen. Ze mogen trots op zichzelf zijn. Wij zijn het in ieder geval.

Lees hier de verhalen van onze studenten

Wat is jouw volgende stap?

We denken graag verder met je mee! Het starten van een studie is spannend en roept misschien nog wel meer vragen op. Maar wist je dat iets nieuws leren ook bijdraagt aan je levensgeluk? Je verder ontwikkelen is bovendien goed voor je zelfvertrouwen en je hebt natuurlijk aan de eettafel weer iets te vertellen ;-)

Klaar om te beginnen?

Schrijf je nu in

Heb je na het doen van deze proefles nog vragen? Of zijn er dingen waar je over twijfelt? Onze studieadviseurs geven je geheel vrijblijvend een persoonlijk studieadvies en beantwoorden al je vragen.

5 Ervaringen

Wat vinden onze eigen studenten van hun opleiding?

Bij NTI streven we naar kwalitatief goed onderwijs dat voor iedereen bereikbaar is. En wie kan dit beter beoordelen dan onze eigen studenten?

Chantal, 47 jaar

5star reviews

"Dit is mijn 2de studie bij de NTI en ik ben nog steeds enthousiast! Er is veel verbeterd vergeleken met mijn eerste studie en het is heel duidelijk wat je wanneer moet doen. Verder heb je veel vrijheid om zelf je tempo te bepalen en is de leerstof duidelijk aangegeven in de meeste boeken. Ik kan studeren bij de NTI van harte aanbevelen!" 

Rick

5star reviews

"Prima opleiding! Het niveau is niet te moeilijk, je kunt er lekker snel doorheen werken. Ik vind de stages die erbij horen erg leuk.. zo leer je direct in de praktijk. Over het NTI zelf, ik zou ze zeker aanraden. Contact verloopt netjes en snel, bij vragen regelen ze vrijwel direct alles voor je. Top!" 

Irene

4star.png

"Een goede ervaring over het algemeen. Het thuis studeren bevalt me erg goed en ik vind het prettig dat ik de vrijheid heb om mijn studie zo in te delen zoals het voor mij goed uitkomt."

Sabine

Foodblogster Sabine volgt de HBO Bachelor Toegepaste Psychologie naast haar blog OhMyFoodness

Studieadvies

studieadvies chat pop upHeb je een vraag of wil je studieadvies? Onze studieadviseurs zijn nu bereikbaar via de chat.

Start een chat