Hogeschool NTI presteert uitstekend in de Nationale Studenten Enquête 2014

Hogeschool NTI richt zich al jaren op kwalitatief onderwijs met waardevolle getuigschriften en diploma’s. Wij zijn er dan ook bijzonder trots op dat Hogeschool NTI in de Nationale Studenten Enquête (NSE) al jarenlang zeer goed wordt beoordeeld. In de Nationale Studenten Enquête 2014 beoordelen studenten de onderstaande hbo-opleidingen van Hogeschool NTI als beste van heel Nederland! 

Hierdoor weet jij zeker dat wij de beste vakliteratuur bieden en dat dit in combinatie met praktijkgerichte werkvormen door andere studenten hoog wordt gewaardeerd.

In de top 3 van Nederland!

Verder kregen de opleidingen HBO CommunicatieHBO Pedagogiek, Master of Business Administration (MBA) en HBO SPH op ‘Inhoud’ minstens een top 3-beoordeling. Lees hier meer informatie over de Nationale Studenten Enquête (NSE).

Hogeschool NTI op een na beste hogeschool van Nederland

Op Inhoud scoorde Hogeschool NTI overall als op een na beste hogeschool van Nederland. De aandacht die onze curriculumcommissies en beroepenveldcommissies hebben voor het samenstellen van een relevant studieprogramma, dat recht doet aan wat het werkveld vraagt en inspeelt op trends en ontwikkelingen in het werkveld, wordt hiermee recht gedaan. Het feit dat Hogeschool NTI goed scoort bij ‘Studielast’ laat zien dat we steeds weer een goede inschatting maken van het werk dat studenten moeten leveren voor het halen van een module: we geven daarin een realistische schatting. Twee jaar geleden gaf de Onderwijsinspectie al aan dat we beschikken over ‘een gedegen systeem van studielastbepaling’.

Onder meer op basis van de resultaten van de Nationale Studenten Enquête bepaalt Hogeschool NTI op welke onderdelen het nog kan verbeteren. Voor iedere opleiding zijn dat andere aandachtspunten. Voor de ene opleiding zit dat in de geboden studiefaciliteiten in de online leeromgeving, voor een andere heeft dat met begeleiding of toetsing te maken. Een en ander verwerken we in jaarlijkse verbeterplannen. Ook de feedback van de hogeschoolbrede Studentenraad nemen we hierin mee, alsmede de feedback van de NVAO, de Onderwijsinspectie, onze beroepenveldcommissies en de oordelen van onze studenten over praktijkdagen, tentamens en andere inhoudelijke onderwerpen waar we enquêtes voor organiseren. Al met al zorgt dit voor een constante verbeterslag die, gezien de uitslagen in de Nationale Studenten Enquête 2014, duidelijk zijn vruchten afwerpt. Jeffrey van Zaalen, directeur van Hogeschool NTI: “De uitslag van de Nationale Studenten Enquête 2014 toont uitstekend aan dat Hogeschool NTI zich met haar opleidingen op veel onderdelen positief onderscheidt van de opleidingen van vergelijkbare aanbieders.