STAP-budget in het kort

Het STAP-budget is een subsidie voor het volgen van een opleiding. Vanaf 2022 kan je deze subsidie aanvragen bij het UWV. Dit kan je doen tijdens de aanvraagrondes op 1 maart, 2 mei, 1 juli, 1 september en 1 november. Per jaar mag je één opleiding volgen met het STAP-budget, waarvoor je maximaal €1.000,- subsidie kan krijgen. Met €1.000,- STAP-budget kan je een opleiding bij NTI extra voordelig of soms zelfs geheel kosteloos volgen.

Wie komt in aanmerking voor het STAP-budget?

  • Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Je bent in loondienst of ondernemer of je hebt momenteel geen werk.
  • Je ontvangt geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijs financiering (met uitzondering van het Levenlanglerenkrediet).
  • Je opleiding start binnen 3 maanden na de aanvraagtermijn.
  • Je hebt dit kalenderjaar nog geen STAP-subsidie gekregen en er is nog budget beschikbaar.

Voortgangseis

Aan het STAP-budget hangt een studievoortgangseis. Dit betekent dat je moet kunnen aantonen dat je actief met de opleiding bezig bent. Je kunt dit aantonen met een diploma, certificaat of een bewijs dat je ten minste 80% van de tijd aanwezig bent geweest. Wanneer je de opleiding start en deze niet afmaakt of niet genoeg aanwezig bent, ben je zelf verantwoordelijk* voor de kosten van de opleiding.

Wanneer voldoe je aan de voortgangseis van STAP?

  • Bij het behalen van een diploma of certificaat;
  • of een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van ten minste 80% (of ten minste 80% digitale activiteit bij digitale scholing);
  • of ten minste 80% van het vereist aantal studiepunten (van jaar 1) in geval van een meerjarige opleiding.

Meerjarige opleiding

Als je een meerjarige opleiding volgt, kan op het moment alleen nog eenmalig de subsidie worden aangevraagd. In 2022 wordt vanuit de overheid gekeken of deze subsidie ook aangevraagd kan worden voor meerdere jaren, in combinatie met meerdere STAP-subsidies. Houd dus bij een meerjarige opleiding rekening met de kosten, en laat je informeren over een eventuele studieschuld door onze studieadviseurs.

Meer over STAP

*In geval van bijzondere situaties, zoals het niet afmaken of niet kunnen starten van de opleiding door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden, kan hierop een uitzondering worden gemaakt door UWV. 

Andere regelingen

Naast het STAP-budget zijn er nog een aantal regelingen en subsidies die het studeren voordeliger maken. Bijvoorbeeld het Levenlanglerenkrediet en de Lerarenbeurs. Check ze hier.