Hoe werkt de studievoortgangseis van het STAP-budget in de praktijk?

Het STAP-budget heeft een studievoortgangseis. Dit betekent dat je alleen recht hebt op deze subsidie als je een positief bewijs van deelname hebt behaald. Is dat niet het geval, dan kan UWV besluiten de subsidie bij je terug te vorderen. Jij bent zelf verantwoordelijk voor je studievoortgang en kunt hieraan voldoen door het leerpad in de online leeromgeving te volgen in het standaard aangegeven studietempo. Als jij die planning volgt en dus actief aan het studeren bent, voldoe je aan de eisen van het UWV. Ook is er ruimte voor herkansingen als je toch een keer een onvoldoende haalt.

Hoe dit in de praktijk werkt leggen we onderaan deze pagina in verschillende scenario's uit.

Bewijs van deelname

Na het verstrijken van de studieduur die bij UWV is vastgelegd verstrekt NTI informatie over bewijs van deelname aan UWV. Deze studieduur kan bij UWV altijd maximaal 12 maanden zijn, omdat de UWV-subsidie geldt voor maximaal 12 maanden. NTI geeft na deze periode de studievoortgang en het studieresultaat (bewijs van deelname) door aan UWV. Dit zijn wij als opleider verplicht te doen. Ook als de opleiding bij NTI volgens de overeenkomst die jij met NTI hebt dus langer duurt dan 12 maanden.

In dit bewijs van deelname staat het resultaat van het gevolgde opleidingstraject. Dit kan succesvol, of niet succesvol zijn. Een succesvol bewijs van deelname wordt in ieder geval afgegeven als de scholing is afgerond met een diploma of certificaat, als er een aanwezigheids- of deelnamepercentage van ten minste 80% is geweest of als ten minste 80% van het vereiste aantal studiepunten/-onderdelen (in het geval van een meerjarige opleiding) is behaald.

Als het bewijs van deelname niet succesvol is kan UWV ertoe overgaan het subsidiebedrag bij je terug te vorderen, en/of je voor een periode uit te sluiten van STAP-budget.

Op dit moment kun je voor een meerjarige opleiding (langer dan 12 maanden) maar één keer STAP-budget aanvragen. Wat dit betekent leggen we graag uit aan de hand van verschillende scenario's.

Uitleg scenario's voortgangseis

Afhankelijk van de aangegeven studieduur op NTI.nl gelden de volgende scenario's:

Studieduur langer dan 12 maanden.

Voorbeeld: De mbo-opleiding waarvoor je je hebt ingeschreven duurt 24 maanden en je hebt STAP-budget gekregen.
UWV vraagt NTI na 12 maanden de status van jouw studievoortgang op. NTI kijkt op dat moment welke onderdelen jij van het studieprogramma hebt afgerond en kijkt dus naar de eerste 12 maanden van de in totaal 24 maanden. Van die eerste 12 maanden moet jij 80% studievoortgang behaald hebben. Wij melden UWV of je deelname succesvol of niet succesvol was. Dit wordt bepaald aan de hand van diverse kenmerken die verschillen per opleiding. Denk bijvoorbeeld aan deelname aan praktijkdagen, het insturen van huiswerk, het maken van opdrachten, het deelnemen aan examen en het aanwezig zijn bij eventuele online Plus lessen. Na de eerste 12 maanden heb je nog niet je mbo-diploma, en dat is ook niet noodzakelijk om wel succesvol deelgenomen te hebben.

Bij NTI heb je bovendien altijd recht op kosteloos extra studietijd, ongeacht of jouw STAP-budget wordt toegekend door UWV. Dat is een afspraak tussen student en NTI, waar UWV buiten staat.

Studieduur korter dan 12 maanden.

Voorbeeld: De cursus waarvoor je je hebt ingeschreven duurt 6 maanden en je hebt STAP-budget gekregen.
In dit geval staat er op je STAP-aanmeldbewijs dat je studieduur 12 maanden is. Dit doen we omdat het STAP-budget voor maximaal 12 maanden geldt en wij in dit geval de 6 maanden gratis studietijdverlenging direct aan UWV doorgeven. Jij kunt hierdoor maximaal gebruikmaken van de studietijd die NTI je geeft zonder extra kosten te maken.

UWV vraagt NTI na 12 maanden naar de status van jouw studievoortgang. NTI kijkt op dat moment welke onderdelen jij van het studieprogramma hebt afgerond en kijkt dus naar het hele programma dat normaal 6 maanden duurt. Voor die 12e maand moet jij 80% studievoortgang behaald hebben. Wij melden UWV of je deelname succesvol of niet succesvol was. In dit geval is de kans groot dat de deelname succesvol is afgerond met een diploma of certificaat, omdat jij ruim de tijd hebt om je studie af te ronden. Indien dit niet zo is, wil dat niet zeggen dat je deelname niet als succesvol wordt gezien. Ook 80% deelname is namelijk voldoende om als succesvol gezien te worden. Dit wordt bepaald aan de hand van diverse kenmerken die verschillen per opleiding. Denk bijvoorbeeld aan deelname aan praktijkdagen, het insturen van huiswerk, het maken van opdrachten, het deelnemen aan examen en het aanwezig zijn bij eventuele online Plus lessen.

Voorbeeld: De cursus waarvoor je je hebt ingeschreven duurt 3 maanden en je hebt STAP-budget gekregen.
In dit geval staat er op je STAP-aanmeldbewijs dat je studieduur 6 maanden is. Jij kunt hierdoor maximaal gebruikmaken van de studietijd die NTI je geeft zonder extra kosten te maken.

UWV vraagt NTI na 6 maanden naar de status van jouw studievoortgang. NTI kijkt op dat moment welke onderdelen jij van het studieprogramma hebt afgerond en kijkt dus naar het hele programma dat normaal 3 maanden duurt. Voor die 6e maand moet jij 80% studievoortgang behaald hebben. Wij melden UWV of je deelname succesvol of niet succesvol was. In dit geval is de kans groot dat de deelname succesvol is afgerond met een diploma of certificaat, omdat jij ruim de tijd hebt om je studie af te ronden. Indien dit niet zo is, wil dat niet zeggen dat je deelname niet als succesvol wordt gezien. Ook 80% deelname is namelijk voldoende om als succesvol gezien te worden. Dit wordt bepaald aan de hand van diverse kenmerken die verschillen per opleiding. Denk bijvoorbeeld aan deelname aan praktijkdagen, het insturen van huiswerk, het maken van opdrachten, het deelnemen aan examen en het aanwezig zijn bij eventuele online Plus lessen.

Bij NTI heb je bovendien altijd recht op kosteloos extra studietijd, ongeacht of jouw STAP-budget wordt toegekend door UWV. Dat is een afspraak tussen student en NTI, waar UWV buiten staat.

Studieduur gelijk aan 12 maanden.

Voorbeeld: De opleiding waarvoor je je hebt ingeschreven duurt precies 12 maanden en je hebt STAP budget gekregen.
UWV vraagt NTI na 12 maanden naar de status van jouw studievoortgang. NTI kijkt op dat moment welke onderdelen jij van het studieprogramma hebt afgerond en kijkt dus naar de complete 12 maanden van jouw opleiding. Voor die 12e maand moet jij daarvan 80% behaald hebben. Wij geven het UWV door of je deelname succesvol of niet succesvol was. Dit wordt bepaald aan de hand van diverse kenmerken die verschillen per opleiding. Denk bijvoorbeeld aan deelname aan praktijkdagen, het insturen van huiswerk, het maken van opdrachten, het deelnemen aan examen en het aanwezig zijn bij eventuele online Plus lessen.

Bij NTI behoud je het recht op de studieduur die wij onderling overeengekomen zijn en die dus in de bevestigingsmail staat. Die is in veel gevallen langer dan de studieduur die je met UWV overeengekomen bent. Bij NTI heb je bovendien altijd recht op kosteloos extra studietijd, ongeacht of jouw STAP-budget wordt toegekend door UWV. Dat is een afspraak tussen student en NTI, waar UWV buiten staat.