Werken in de jeugdzorg

Voor het werken in de jeugdhulp heeft de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) de volgende regels opgesteld:

  • Vanaf 1 januari 2018 dienen afgestudeerden met een diploma SPH – Jeugdzorgwerker zich te registeren bij de SKJ.
  • De periode van 1 januari 2018 tot 1 januari 2019 wordt gezien als een overgangsfase. Na 1 januari 2019 kunnen de eisen voor registratie bij de SKJ voor niet-Jeugdzorgwerkers aangepast worden.
  • Tot 1 januari 2024 kunnen afgestudeerden met een HSAO-diploma (die niet de afstudeerrichting Jeugdzorgwerker hebben gevolgd maar SPH, MWD of Pedagogiek) zich laten registeren bij de SKJ, mits zij een diploma hebben dat niet ouder is dan 5 jaar en mits zij werkzaam zijn. Afhankelijk van de gevolgde opleiding, zal er nog wel een aanvullend scholingstraject gevolgd moeten worden met een maximum van 45 EC.

Aan de correctheid van deze regels kunnen geen rechten worden ontleend. Voor actuele info zie: skjeugd.nl