Cursus AutoCAD 2013

Proefles: AutoCad 2013

Leuk dat je een proefles hebt aangevraagd! Met deze proefles krijg je een indruk van de cursus AutoCAD 2013. Je krijgt inzicht in de lesstof. Je kunt ook vragen maken en deze zelf nakijken.
Mocht je andere vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.
Heel veel succes en plezier met de proefles.

NTI Studieadviseurs


Basisbewerkings - commando's

Tijdens de cursus AutoCAD leer je alles over het technisch tekenprogramma. Je leert hoe je basisvormen op maat in een tekening plaatst. Ook leer je structuur aan te brengen door het gebruik van verschillende kleuren, lagen, lijntypes en lijndiktes. Dit is een kleine greep uit de vele functies en mogelijkheden die AutoCAD je biedt.

Deze proefles begint over bewerkingen. Bewerkingen zijn nodig om samengestelde vormen te maken uit losse objecten, maar ook het verplaatsen of kopiëren van objecten noemen we bewerken.

Begrippen

- Move (verplaatsen).
- Copy (kopiëren).
- Rotate (roteren).
- Scale (vergroten of verkleinen).
- Mirror (spiegelen).
- Join (samenvoegen).
- Trim (afknippen).
- Extend (verlengen).


1. Move (verplaatsen)

Met het commando Move verplaats je objecten in de tekening. Dit kan een enkele lijn zijn maar ook een volledig bouwplan met alles erop en eraan. De verplaatsing vindt plaats:

 • tussen twee referentiepunten;
 • door een referentiepunt te kiezen en vervolgens een absolute, relatieve, polaire of directe verplaatsing op te geven.

Procedure

Selecteer de te verplaatsen objecten. Geef de verplaatsing op.

Verplaatsen is een van de eerste handelingen die we als kind leerden. De handelingen die je in AutoCAD uitvoert, zijn eigenlijk nog steeds dezelfde.

 • Kies een of meer objecten.
 • Pak ze ergens vast (basepoint = eerste referentiepunt).
 • Zet ze ergens neer (tweede referentiepunt of verplaatsing.

AutoCAD is enorm rechtlijnig of zwart-wit in de bediening, maar dat had je vast al gemerkt. Je dient steeds weer een commando te geven en aan te geven wat je exact wilt. AutoCAD leert niets van eerdere handelingen die je hebt gedaan. Voor de meeste bewerkingscommando's geldt de volgende volgorde:

 • Geef het gewenste commando.
 • Maak een selectie van de objecten die je wilt bewerken.
 • Bevestig de selectie (Enter, spatiebalk of rechtermuisknop).
 • Geef een eerste referentiepunt.
 • Geef een tweede referentiepunt of maat op.
 • Sluit indien nodig het commando af (Enter, spatiebalk of rechtermuisknop).

Tussentijds kun je nog verschillende opties kiezen, instellingen wijzigen of hulpmiddelen aan- of uitzetten waardoor bovenstaande volgorde kan wijzigen. Het blijft dus zeer belangrijk dat je goed de voortgang van het commando blijft volgen op de commandoregel of in de Dynamic Prompt.

Oefening: Het commando Move

Ken je de vormenstoof nog? Het lijkt misschien wat kinderachtig, maar wat is er nu leuker dan ouderwets speelgoed gebruiken om iets te leren? Verplaats de objecten naar de daarvoor bestemde posities. Je kunt gebruik maken van object snaps, absolute coördinaten of een relatieve of polaire verplaatsing.

 1. Open Oefening8.1.dwg.


 2. Start het commando Move, selecteer de rechthoek en bevestig de selectie.

  De rechthoek kun je met object snaps verplaatsen.

 3. Kies de linkeronderhoek van de rechthoek als base point.
 4. Kies hetzelfde punt op de rechthoek in de stoof als second point

Van de cirkel zijn de absolute coördinaten bekend:

 1. Start het commando Move, selecteer de cirkel en bevestig de selectie.
 2. Kies het middelpunt van de cirkel als base point.
 3. Typ de absolute coördinaten in: #120,100 en druk op Enter. Denk aan het #-teken vanwege Dynamic Input!

Voor de driehoek kun je een relatieve verplaatsing opgeven:

 1. Start het commando Move, selecteer de driehoek en bevestig de selectie.
 2. Kies een punt van de driehoek als base point.
 3. Typ de relatieve verplaatsing in: -200,-45 en druk op Enter.

Voor de zeshoek kun je  een polaire verplaatsing opgeven:

 1. Start het commando Move, selecteer de zeshoek en bevestig de selectie.
 2. Kies een punt van de zeshoek als base point.
 3. Geef de polaire verplaatsing op: -160 < 75 en druk op Enter.

Je hebt nu op dezelfde manieren als waarop je lijnen tekent de verplaatsingen opgegeven. Verplaatsen is dus exact dezelfde handeling als het tekenen van een lijn tussen de huidige en de nieuwe positie van de gekozen objecten.

Oefening: Objecten naar juiste positie verplaatsen

 1. Open Oefening7.4.dwg (die je eerder al had opgeslagen) of Oefening8.2.dwg.
 2. Verplaats de getekende objecten naar de in figuur 8.6 aangegeven posities.
 3. Sla de oefening op en bewaar deze voor later gebruik.
 4. Sluit de tekening.

 

<h2>8.3Copy  (kopi&euml;ren)</h2>
<p>Het commando <strong>Copy</strong> stelt u in staat een of meer kopie&euml;n van een object of objecten te maken.  Het commando <strong>Copy</strong> werkt exact hetzelfde als het commando <strong>Move</strong>. Er is slechts &eacute;&eacute;n verschil: het origineel blijft staan.</p>
<p>Het commando <strong>Copy</strong> kan meer dan &eacute;&eacute;n kopie maken. In tegenstelling tot het commando <strong>Move</strong> moet u dit commando be&euml;indigen na uw laatste kopie.</p>

 

2. Copy (kopiëren)

Het commando Copy stel je in staat een of meer kopieën van een object of objecten te maken. Het commando Copywerkt exact hetzelfde als het commando Move. Er is slechts één verschil: het origineel blijft staan.
Het commando Copy kan meer dan één kopie maken. In tegenstelling tot het commando Move moet je dit commando beëindigen na jouw laatste kopie.

Opties voor Copy

Mode > Single     Maak slechts één kopie van de geselecteerde objecten.
Mode > Multiple  Maak meer dan één kopie van de geselecteerde objecten (standaardinstelling). 
Array                    Maak een lineair patroon.
Kies je een van deze opties, dan blijft deze keuze actief totdat je de andere optie weer kiest.

Oefening: Het commando Copy

Kopieer de stoelen zodat je er acht stoelen aan de tafel komen te staan. De hart- op-hartmaat tussen de stoelen is 800 (zie figuur 8.7).

  1. Open Oefening8.3.dwg.
  2. Start het commando Copy.
  3. Selecteer de stoel aan de bovenkant van de tafel en bevestig de selectie.
  4. Kies een base point op de huidige positie.
  5. Geef de relatieve verplaatsing op: 800,0.

Beweeg de muis over het scherm en merk op dat de stoelen nog steeds aan de muis kleven: U kunt nog meer kopieën maken.

 1. Geef de verplaatsing voor de tweede kopie op: 1600<0 (polair).
 2. Verplaats de muis naar rechts, zodat u de horizontale Autotrack-vector ziet.
 3. Geef de maat voor de derde kopie op: 2400 (direct distance entry).
 4. Sluit het commando af met Enter.

3. Rotate (roteren)

Met het commando Rotate roteer je objecten om een door jouw op te geven draaipunt.

Procedure

Selecteer de te roteren objecten. Kies een draaipunt en

 • geef de rotatiehoek op;
 • kies de rotatie op het scherm met de bij Polar Tracking ingestelde hoek en Autotrack-vector.

Opties voor Rotate

Copy           Maak een kopie van het te roteren object.
Reference   Meet een referentiehoek op een bestaand object.

Oefening: Het commando Rotate

Roteer de stoel om het middelpunt van de tafel. Maak tijdens het roteren kopieën zodat er uiteindelijk vier stoelen om de tafel staan (zie figuur 8.11).

 1. Geef de respectievelijke rotatiehoeken op: 90 of 180 of 270. Let op dat je voor iedere kopie het commando opnieuw moet starten. Dit is geen multiple copy!
 2. Sla de tekening indien gewenst op en sluit deze.

4. Scale (vergroten of verkleinen)

Het commando Scale stel je in staat een of meer objecten uniform te vergroten of te verkleinen. Uniform wil zeggen dat de vergroting of verkleining in X- en Y-richting gelijk is.

Procedure

Selecteer de te vergroten of verkleinen objecten. Kies een vast punt en

 • geef de schaalfactor op;
 • geef twee referenties op.

Opties voor scale

Copy            Maak een kopie van de te vergroten of verkleinen objecten.
Reference   Bepaal de schaalfactor aan de hand van bestaande objecten of bekende afmetingen.


Hoe studeer je bij het NTI?

Dankzij het nieuwe studeren bepaal je zelf waar en wanneer je studeert. Het nieuwe studeren is de ideale combinatie tussen online en klassikaal onderwijs. Onderstaande video laat je het nieuwe studeren zien.Ben je na het volgen van de proefles enthousiast geworden?

Je kunt elke dag starten met de cursus AutoCAD 2013 dus zet vandaag nog de eerste stap!

8 redenen om bij het NTI te studeren

 1. Erkende opleidingen, gewaardeerd in het bedrijfsleven
 2. Prettige en deskundige begeleiding door ervaren docenten
 3. Voordelig lesgeld
 4. Flexibel studeren
 5. Studeren met veel persoonlijk contact
 6. Modern studeren via onze digitale leeromgeving
 7. Persoonlijke studiebegeleiding van een mentor
 8. Studeren op kosten van de werkgever en/of de fiscus

Neem gerust contact met ons op, als je nog vragen hebt.

Succes met het kiezen van je cursus of opleiding!


1 / 1