Master of Business Administration (MBA)

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in de opleiding Master of Business Administration (MBA) van NTI University of Applied Sciences.
We geven je met deze proefles inzicht in de theorie en vertellen je meer over het concept Action learning.

Je start zo met een e-video. Daarna krijg je meer informatie over Action learning. En je krijgt informatie over het studeren bij NTI University of Applied Sciences.
Heb je na de proefles nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Succes en veel plezier met de proefles van Master of Business Administration (MBA).


Start proefles

De onderstaande kennisclip komt uit de module Marketingmanagement en geeft meer informatie over het fenomeen Net promotor score. Elke module die je volgt bij NTI University of Applied Sciences begint met een e-video.

Action learning Project 

Tijdens de MBA werk je vanuit het concept van action learning. Je legt continu de verbinding tussen theorie en praktijk. Deze werkwijze van NTI University of Applied Sciences is bijzonder effectief. Tijdens de MBA werk je uit een reader. Per action learning project (ALP) voer je een stappenplan uit, beginnend met een onderzoeksvoorstel. Het onderstaande deel uit de reader geeft je een idee van het concept action learning projects.

Pak managementproblemen gestructureerd aan
Als manager moet je altijd snel de juiste informatie boven tafel krijgen om het probleem vast te stellen. Een analyse is vervolgens belangrijk om te bepalen hoe je het probleem gaat aanvliegen en oplossen.

Deze invalshoeken moet je afwegen om tot je besluit te komen. Hiervoor zijn analytische vaardigheden nodig, maar ook het vermogen om hoofd- en bijzaak te onderscheiden, snel tot de kern kunnen komen, en een goed zakelijk inlevingsvermogen. Deze vaardigheden staan centraal bij het Action Learning Project in de MBA.

ALP’en dienen op dezelfde manier te worden aangepakt als echte managementproblemen. De volgende aanbevelingen kunnen hiertoe behulpzaam zijn:

1. Zorg voor feitenkennis
Het is van belang dat je jezelf zo goed mogelijk op de hoogte stelt van alle relevante feiten. Een vooronderzoek kan dus verstandig zijn. Een beter inzicht kan verworven worden als het mogelijk is de feiten te kwantificeren. Verder moet je natuurlijk een beroep doen op inlevingsvermogen, creativiteit, fantasie, al aanwezige kennis enzovoorts.

2. Maak het probleem helder
Wat is de essentie van het probleem en welke moeilijkheden kom je tegen als je het wil oplossen? Deze tweeledige vraag dient steeds centraal te staan. Eerst moet het precieze probleem of vraagstuk onder woorden worden gebracht, maar dit is niet altijd even eenvoudig, omdat de essentie van het probleem vaak schuilgaat achter de oppervlakkige verschijningsvormen ervan. Je moet de situatie als het ware durven ondervragen. Steeds weer de juiste vragen stellen legt uiteindelijk de kern van het probleem bloot. 

3. Analyseer de feiten
Feiten slaan hier op meningen, conclusies, voorspellingen, historische gegevens en statistische gegevens. De waarde van deze informatie moet zorgvuldig bestudeerd worden. Daarbij dien je te bedenken dat deze feiten zelden ondubbelzinnig of volledig zijn. Objectiviteit is niet altijd even eenvoudig te bereiken. Als de feiten verzameld zijn, moet je ze in verband brengen met mogelijke oorzaken of oplossingen voor het probleem in kwestie. 

4. Stel vast welke alternatieven er zijn en welke sleutelfactoren hierbij een rol spelen
Het betreft hier een essentieel element van de analyse. Er zijn vaak meerdere oplossingen van het probleem mogelijk en wijsheid in het oplossen ervan ontstaat pas als je in staat bent de sleutelfactoren van iedere oplossing in het vizier te krijgen. Wat zijn de onderscheidende kenmerken van iedere oplossing? Dit deel van de analyse moet ertoe leiden dat je in het verdere traject uitsluitend bezig bent met relevante issues.

5. Beslissen over te ondernemen actie
Een goed oordeelsvermogen is hier nog steeds noodzakelijk. Feiten moeten tegen elkaar worden afgewogen, onzekerheid moet worden gehanteerd en zeer veel aandacht dient uit te gaan naar de implementatie. Hiervoor dient een werkbaar plan te worden opgesteld.

6. Controleer het besluit
Vaak zijn beslissingen vanuit verschillende invalshoeken te beschouwen. Zo is het niet alleen noodzakelijk te kijken naar de economische resultaten die een bepaalde oplossing met zich meebrengt, maar ook bijvoorbeeld naar de personele consequenties die dit heeft.


Ervaring van een oud MBA-student

Caroline van Alphen heeft de Master of Business Administration bij NTI afgerond en is directeur bedrijfsvoering bij Techneco Energiesystemen. Caroline vertelt over de koppeling tussen theorie en praktijk binnen deze opleiding.


Ben je na het volgen van de proefles enthousiast geworden?

Je kunt elke dag starten met de opleiding Master of Business Administration (MBA) dus zet vandaag nog de eerste stap!

Voordelen van de MBA-opleiding van NTI

  1. NVAO-geaccrediteerde opleiding, internationaal erkend
  2. Inclusief gebonden vakliteratuur van gerenommeerde uitgevers
  3. Lage studiekosten voor een hoog gewaardeerde opleiding
  4. 9 praktijkdagen, flexibel in te plannen
  5. Lenen via DUO mogelijk
  6. Onderwijs van ervaren vakdocenten uit het werkveld
  7. Alles binnen handbereik met onze online leeromgeving
  8. Studeren op kosten van de werkgever en/of de fiscus

Neem gerust contact met ons op, als je nog vragen hebt. Succes met het kiezen van je studie!

1 / 1