Docent Anna
Welkom bij de Proefles. In deze stories starten we met wat uitleg over FlexibelStuderen® bij NTI!
Bij NTI studeer je waar en wanneer jou dat uitkomt. Je werkt met de nieuwste lesmethodes.
En je oefent in jouw persoonlijke online leeromgeving, met handige studietools.
Bij vragen staan jouw docenten en mentoren voor je klaar. Zo sta je er niet alleen voor tijdens je studie.
Start wanneer het jou uitkomt, want bij NTI kun je meteen aan de slag.
We willen je graag laten zien hoe ons lesmateriaal eruit ziet.
Scroll naar beneden om jouw proefles te starten! ⇩
scroll

Associate degree Kinderopvang

1 Welkom!

Welkom bij de proefles van de opleiding Associate degree Kinderopvang. Door het doen van deze proefles krijg je meer inzicht in wat je kunt verwachten van het studeren bij NTI. Wij vinden het belangrijk dat jij een weloverwogen studiekeuze maakt. In deze proefles duik je in de lesstof en zie je hoe het lesmateriaal eruitziet. Natuurlijk kunnen we in deze proefles maar een heel klein gedeelte van de lesstof behandelen, we hopen dan ook dat dit onderwerp je aanspreekt ;-). Tijdens het doornemen van de lesstof kun je jouw kennis gelijk testen met de meerkeuzevragen! 

Succes met de proefles!

2 Proefles: Associate degree kinderopvang

Inleiding

De opleiding Associate degree Kinderopvang van NTI is opgebouwd uit verschillende modules. We geven je met deze proefles een kijkje in twee modules van de opleiding:

 • Module: Opvoedingsondersteuning (e-video)
 • Module: Hulpverlening (theorie + vragen)

Je start zo direct met een e-video. Daarna lees je een interessant stuk over hulpverlening. Tijdens het lezen van de lesstof kun je jezelf testen door vragen te beantwoorden.

Start proefles

De onderstaande e-video vertelt in het kort waar de module Opvoedingsondersteuning over gaat en hoe jij de module succesvol kunt afronden.

Theorie

Onderstaand lees je wat hulpverlening inhoudt. Je kunt hierna vragen maken, de antwoorden komen later in de proefles terug. Veel plezier!

Hulpverlening

In de proefles sta je stil bij de drie belangrijkste factoren die de effectiviteit van de hulpverlening bepalen: 

 • de cliënt, bij wie ik het belang van zijn 'theory of change' zal benadrukken; 
 • de hulpverlener: hoe hij zichzelf kan zijn en op een persoonlijke manier leiding kan geven aan het hulpverleningsproces; 
 • een persoonlijke en betrokken werkrelatie tussen beiden.

Ad Kinderopvang

De hulpverlener

Aan bijna ieder menselijk streven liggen de twee basisbehoeften ten grondslag die we autonomie en verbondenheid hebben genoemd. Ook de hulpverlener heeft dit tweeledige verlangen. Allereerst wil hij iets betekenen voor de ander, de cliënt. In de tweede plaats wil hij dat doen op een manier die hem zelf voldoening geeft. In zijn zorgen voor de cliënt verwezenlijkt de hulpverlener zijn behoefte aan betrokkenheid en verbondenheid in zijn relatie met de cliënt. In zijn zorgen voor zichzelf verwezenlijkt de hulpverlener zijn behoefte aan autonomie en zelfstandigheid in zijn relatie met de cliënt. De interventies van de hulpverlener hebben dus een tweeledig doel (Kempler, 1974, p. 78):

 1. Zorgen voor de cliënt: hem die hulp geven die hij nodig heeft om beter te functioneren. Het betreft hier de taak van de hulpverlener om leiding te geven aan het veranderingsproces van de cliënt.
 2. Zorgen voor jezelf als hulpverlener in je relatie met de cliënt: je zo opstellen en uiten dat je je 'goed' voelt over jezelf, over wat je zegt en doet ten opzichte van de cliënt, waardoor je je ook positief en respectvol blijft voelen ten opzichte van hem. Het gaat daarbij veelal om het uiting geven aan eigen gedachten, behoeften en gevoelens die de werkrelatie met de cliënt verstoren, om te verhinderen dat ze een onoverkomelijk obstakel worden.

Het integreren van dit leiding geven aan de interacties in de cliënt en de persoonlijke participatie noemen wij het persoonlijk leiding geven (Kempler, 1974, p. 96). Dit vraagt een creatieve activiteit van iedere hulpverlener: leiding geven vanuit wie hij is, wat hij nodig heeft, ervaart, waarneemt en denkt, dient hij te combineren met de zorg voor de cliënt, voor wie die is, wat die nodig heeft, ervaart, waarneemt en denkt.

Wat is geen voornaamste basisbehoefte van een hulpverlener?

Zorgen voor jezelf in relatie met de ander

Associate degree Kinderopvang opleidingIn de hulpverlening geldt in feite hetzelfde als in persoonlijke relaties. Daar gaat het er in eerste instantie niet om dat je de ander gelukkig maakt, maar dat je ervoor zorgt dat jij gelukkig bent bij die ander, dat jij geniet van het contact met die ander. Dat is jouw bijdrage aan het welslagen van de relatie. Doordat je zelf zorgt dat je geniet van het contact, hoeft de ander niet voor jouw plezier te zorgen en maak je ruim baan opdat hij ook voor zijn plezier in de relatie kan zorgen. Streef je er in de eerste plaats naar de ander gelukkig te maken, dan wordt jouw geluk afhankelijk van zijn gelukkig. Daarmee word je afhankelijk van de ander, terwijl je bovendien de ander belast. In de hulpverlening verloopt het proces analoog.

Wanneer de hulpverlener er in de eerste plaats op gericht is om de cliënt zich goed te laten voelen, dan wordt hij afhankelijk van de tevredenheid van de cliënt. Of hij zich tevreden voelt over wat hij ten opzichte van de cliënt doet, wordt dan niet bepaald door tevredenheid over zijn eigen handelen, maar door het resultaat van dat handelen: de tevredenheid van de cliënt. Dit is voor de cliënt een zware last, omdat hij nu verantwoordelijk is voor het welzijn van beiden. De hulpverlener dient zich daarbij te realiseren dat hij mensen niet kan veranderen. Hij kan hen alleen zó begeleiden dat zij veranderen willen en kunnen (De Vries, 1987). Veranderen kan hij alleen zichzelf (Cliënten komen om hulp omdat ze willen leren om beter voor zichzelf in relatie tot anderen te zorgen. Een van de manieren om dat te leren is via de ervaring die zij met de hulpverlener hebben.

De hulpverlener moet ruimte scheppen om te leren en eventueel het voorbeeld zijn van dat wat hij zijn cliënten wil leren. Daarom en voor zijn eigen welbevinden is het voor de hulpverlener noodzakelijk dat hij ernaar streeft om zowel zijn cliënten te helpen als om tevreden te zijn over hoe hij dat als persoon en als hulpverlener heeft gedaan.

Zorgen voor jezelf als hulpverlener houdt dus onder andere in (De Vries, 1987):

 • dat je kunt uitkomen voor wat je ervaart en nodig hebt in een gesprek;
 • dat je niet hoeft te doen wat je niet kunt of wilt; 
 • dat je hulp vraagt als je het niet meer weet; 
 • dat je aandacht kunt vragen voor persoonlijke zaken als die in een gesprek naar boven komen; 
 • dat je kunt zeggen wat jij denkt dat behulpzaam is voor de cliënt. Er zijn voor een hulpverlener vele manieren van persoonlijk reageren op wat gebeurt.

Stelling: De mate van tevreden zijn van de hulpverlener wordt bepaald door de tevredenheid van zijn eigen handelen.

Wat is persoonlijk reageren?

Persoonlijke reacties
Hulpverlening bestaat voornamelijk uit het voeren van een gesprek. Zoals in elk gesprek spelen er, al dan niet uitgesproken, allerlei gevoelens en gedachten mee. Hulpverlener en cliënt reageren, of ze dat nu willen of niet, of ze zich dat bewust zijn of niet, als personen op elkaar. De persoonlijke reacties van de hulpverlener zijn altijd een probleem geweest en zijn uitvoerig beschreven in het kader van overdracht en tegenoverdracht.

Ons uitgangspunt is dat de hulpverlener zijn reacties, voor zijn eigen welbevinden en voor de zuiverheid van de relatie beter openlijk kan bespreken. Sterker nog, deze gevoelens en ideeën zijn een potentieel en belangrijk hulpmiddel van de hulpverlener om daadwerkelijk nieuwe en concrete ervaringen met de cliënt te bewerkstelligen. Het feit dat de persoonlijke reacties tegelijk een potentieel gevaar zijn houdt niet in dat ze daarom ontkend of in technisch handelen verstopt moeten worden. Het methodisch hanteren door de hulpverlener van zichzelf als persoon tijdens zijn professionele taakuitoefening is een rode draad in deze basismethodiek.

Persoonlijk reageren is niet hetzelfde als open en eerlijk reageren. Wanneer een hulpverlener op het verhaal van een verwaarloosde jeugd van een cliënt reageert met 'dat is een erg triest verhaal dat u mij vertelt en ik zie dat het u nog steeds aangrijpt. 'reageert hij open en is hij eerlijk. Persoonlijk wordt zijn reactie pas als hij daaraan toevoegt wat het verhaal hem zelf doet: 'Daar word ik erg stil van, ik weet niet goed wat te zeggen nu ... het raakt mij wat u zegt.'

Toch laat onderzoek ook zien dat 'debriefing.' het uiten en delen van gevoelens en gedachten na een trau­matische ervaring, niet voor iedereen goed is. Voor sommige reddingswerkers werd de zaak er zelfs slechter door (Withuis, 2002). Persoonlijke en professionele ideeën kunnen helpen, maar of zij dat doen bij deze specifieke cliënt hangt af van de vraag of die cliënt wel of niet vindt dat ze hem helpen. Voorschrijven, overreden, opleggen omdat men van iets persoonlijk overtuigd is moet dus vermeden worden. Het staat of valt met vóórleggen van, overléggen over, en afstemmen van ideeën en zorgvuldig nagaan of ze helpen.

Associate degree

Effecten

Op een persoonlijke wijze werken heeft een aantal effecten.

 • Het leidt snel tot een gedegen werkrelatie. Cliënten voelen zich als persoon respectvol tegemoet getreden. Zij hebben het gevoel dat de hulpverlener daadwerkelijk bij hen betrokken is.
 • De gesprekken hebben een alledaagse toon, ze sluiten daardoor aan bij de leefwereld en manier van praten van de cliënten. De dingen worden bij hun naam genoemd. Dit waarderen cliënten zeer.
 • De hulpverlener voelt zich vrijer en kan creatiever te werk gaan. Niet een bepaalde methode bepaalt zijn werk, maar hijzelf, zijn vakmanschap en intuïtie zijn even belangrijk.
 • Door met zijn persoonlijke reacties en zijn professionele behoeften naar voren te komen wordt de hulpverlener niet gepreoccupeerd met het achterhouden van wat hem bezighoudt in de sessie. Hij is daardoor opener tegenover de cliënt.
 • De hulpverlener heeft zichzelf als basis om op terug te vallen: wat ervaar ik, wat vind ik hiervan, wat wil ik hiermee, wat denk ik dat er gebeuren moet? Deze persoonlijke basis voor zijn identiteit als vakman maakt het mogelijk om intensieve interacties aan te gaan en er richting aan te geven. 
 • Doordat de hulpverlener respect heeft voor zijn eigen reacties, zal hij ook eerder respect willen hebben voor de reactie van zijn cliënten. Doordat de hulpverlener zich bewust is hoe hij zelf in hulpverleningsinteracties reageert, wordt hij zich er ook meer van bewust hoe anderen daar op hun manier op reageren. Zijn kennis van hoe mensen in relaties opereren wordt al werkend vergroot.
 • Er ontstaat een gelijkwaardige relatie. Zowel hulpverlener als cliënt kan zichzelf zijn. Door deze gelijkwaardigheid wordt het ongelijke in de relatie - de hulpvrager die afhankelijk is van de kennis en ervaring van de hulpgever - eerder geaccepteerd. De getoonde integriteit van de hulpverlener en zijn betrokkenheid bij de cliënt zijn de basis waarop de cliënt zich toevertrouwt aan de hulpverlener en hem toestaat invloed uit te oefenen op zijn leven. Het persoonlijke in de werkrelatie wordt de legitimatie van de sturing (macht, gezag) van de hulpverlener. Het beroepsmatig handelen door middel van persoonlijk reageren wordt 'persoonlijk leiding geven' genoemd (Bouwkamp & De Vries, 1992, hoofdstuk 8).

Dit is het einde van het lesstof-gedeelte van de proefles. Hopelijk heb je hiermee een goed beeld gekregen van het lesmateriaal van de opleiding. Naast de literatuur studeer je bij NTI ook met allerlei online studietools. Wil je hier meer over weten? Scroll dan snel verder naar "Studeren bij NTI"!

3 Studeren bij NTI

FlexibelStuderen® doe je bij NTI

Ben jij een vroege vogel, of duik jij liever ‘s avonds laat de boeken in? Met de flexibele opleidingen van NTI kan iedereen, overal studeren. Je kiest zelf je startmoment en bepaalt je eigen tempo. Je krijgt les van topdocenten en wordt tijdens je opleiding begeleid door een mentor. Met jouw online leeromgeving en échte studieboeken studeer je op jouw manier. FlexibelStuderen® doe je bij NTI.

Studietools

Bij NTI gebruik je, afhankelijk van je opleiding, verschillende studietools. Zo ga je aan de slag in de online leeromgeving, gebruik je jouw Mijn NTI en werk je met studieboeken.

Demo online leeromgeving

De online leeromgeving is beschikbaar waar en wanneer je wilt en geeft jou alle benodigde tools tijdens jouw studie. Om een indruk te krijgen van de online leeromgeving kun je een gratis demo volgen. Hier leggen we overzichtelijk uit welke handige hulpmiddelen er tijdens het studeren voor jou klaar staan.

Ben je benieuwd hoe onze online leeromgeving eruit ziet?

Neem een kijkje in de gratis demo

Daarom FlexibelStuderen®:

 1. Erkende opleidingen, bekende naam
 2. Studeren met veel persoonlijk contact
 3. Voordelig studeren, transparant over kosten
 4. Studeren op jouw moment en jouw manier
 5. Overal studeren met onze online leeromgeving
 6. Persoonlijke begeleiding door mentoren en ervaren docenten
 7. Werkgevers zijn snel overtuigd

Direct inschrijven

Wij zijn trots op onze studenten

Studenten van NTI zijn geen doorsnee studenten. Ze volgen een studie naast hun volle leven; hun baan, gezin, hobby’s en vrienden. Ze bepalen hun eigen weg, gaan ook buiten de gebaande paden en studeren op de raarste momenten en vreemdste plekken. Het zijn doorzetters, vol motivatie. Omdat ze hun droom volgen, stappen zetten, de regie in eigen hand nemen. Ze mogen trots op zichzelf zijn. Wij zijn het in ieder geval.

Lees hier de verhalen van onze studenten

Wat is jouw volgende stap?

We denken graag verder met je mee! Het starten van een studie is spannend en roept misschien nog wel meer vragen op. Maar wist je dat iets nieuws leren ook bijdraagt aan je levensgeluk? Je verder ontwikkelen is bovendien goed voor je zelfvertrouwen en je hebt natuurlijk aan de eettafel weer iets te vertellen ;-)

Klaar om te beginnen?

Schrijf je nu in

Heb je na het doen van deze proefles nog vragen? Of zijn er dingen waar je over twijfelt? Onze studieadviseurs geven je geheel vrijblijvend een persoonlijk studieadvies en beantwoorden al je vragen.

5 Ervaringen

Wat vinden onze eigen studenten van hun opleiding?

Bij NTI streven we naar kwalitatief goed onderwijs dat voor iedereen bereikbaar is. En wie kan dit beter beoordelen dan onze eigen studenten?

Chantal, 47 jaar

5star reviews

"Dit is mijn 2de studie bij de NTI en ik ben nog steeds enthousiast! Er is veel verbeterd vergeleken met mijn eerste studie en het is heel duidelijk wat je wanneer moet doen. Verder heb je veel vrijheid om zelf je tempo te bepalen en is de leerstof duidelijk aangegeven in de meeste boeken. Ik kan studeren bij de NTI van harte aanbevelen!" 

Rick

5star reviews

"Prima opleiding! Het niveau is niet te moeilijk, je kunt er lekker snel doorheen werken. Ik vind de stages die erbij horen erg leuk.. zo leer je direct in de praktijk. Over het NTI zelf, ik zou ze zeker aanraden. Contact verloopt netjes en snel, bij vragen regelen ze vrijwel direct alles voor je. Top!" 

Irene

4star.png

"Een goede ervaring over het algemeen. Het thuis studeren bevalt me erg goed en ik vind het prettig dat ik de vrijheid heb om mijn studie zo in te delen zoals het voor mij goed uitkomt."

Sabine

Foodblogster Sabine volgt de HBO Bachelor Toegepaste Psychologie naast haar blog OhMyFoodness