Docent Anna
Welkom bij de Proefles. In deze stories starten we met wat uitleg over FlexibelStuderen® bij NTI!
Bij NTI studeer je waar en wanneer jou dat uitkomt. Je werkt met de nieuwste lesmethodes.
En je oefent in jouw persoonlijke online leeromgeving, met handige studietools.
Bij vragen staan jouw docenten en mentoren voor je klaar. Zo sta je er niet alleen voor tijdens je studie.
Start wanneer het jou uitkomt, want bij NTI kun je meteen aan de slag.
We willen je graag laten zien hoe ons lesmateriaal eruit ziet.
Scroll naar beneden om jouw proefles te starten! ⇩
scroll

Kort HBO-programma Pedagogisch beleidsmedewerker en coach

1 Welkom!

Welkom bij de proefles van de opleiding Kort HBO-programma Pedagogisch beleidsmedewerker en coach. Door het doen van deze proefles krijg je meer inzicht in wat je kunt verwachten van het studeren bij NTI. Wij vinden het belangrijk dat jij een weloverwogen studiekeuze maakt. In deze proefles duik je in de lesstof en zie je hoe het lesmateriaal eruitziet. Natuurlijk kunnen we in deze proefles maar een heel klein gedeelte van de lesstof behandelen, we hopen dan ook dat dit onderwerp je aanspreekt ;-). Tijdens het doornemen van de lesstof kun je jouw kennis gelijk testen met de meerkeuzevragen! 

Succes met de proefles!

2 Proefles HBO-programma pedagogisch beleidsmedewerker en coach

Inleiding

Het HBO-programma pedagogisch beleidsmedewerker en coach is opgebouwd uit verschillende modules. We geven je met deze proefles een kijkje in één module van de opleiding:

 1. Module: Coaching in de kinderopvang (kennisclip + lesmateriaal)

Je start zo direct met een kennisclip. Vervolgens lees je een deel van het lesmateriaal. Na het bekijken van de lesstof kun je jezelf testen door vragen te beantwoorden. 

Start proefles

Module 1: Coaching in de kinderopvang

De onderstaande kennisclip duikt in verschillende gesprekstechnieken.

Studieboeken

Lesmateriaal: Coachen met collega's: praktijkboek individuele consultatie. Haan. E. & Burger, Y. (2021)

Positief coachen: de oplossingsgerichte methode

Oplossingsgericht coachen is een benadering die we hebben afgeleid van de oplossingsgerichte korte psychotherapie. Dit is een stroming in de psychotherapie die ontstaan is als een reactie op vele varianten van gedrags- en cognitieve therapie, die als 'probleemgerichte therapieën' werden ondervonden. In die varianten werkten therapeuten vooral aan het onderzoeken van problemen en het onderbreken en vervangen van niet-werkende oplossingen van cliënten. De bedenkers van de oplossingsgerichte therapie kwamen tot de ontdekking dat voortbouwen op 'uitzonderingsmomenten' (momenten waarop het probleem er niet of in mindere mate was) meer effect had op hun cliënten. In plaats van cliënten aan te raden andere oplossingen uit te proberen (therapeut centraal) stimuleerden zij cliënten om meer te doen van wat al bleek te helpen of meer te doen van wat ze al deden als het probleem zich niet voordeed (cliënt centraal). Zodoende streefden zij naar een therapievorm die in zo min mogelijk tijd zo veel mogelijk effect had.

Een belangrijk verschil tussen oplossingsgericht coachen en de klassieke 'psychoanalytische' benadering (hoofdstuk 8) is dat in de laatste causale verbanden worden gelegd tussen het verleden en het heden (verschijnselen komen voort uit een onderliggende structuur). In de oplossingsgerichte benadering gaan we niet uit van causale verbanden maar zien we oorzaken als 'narratieve constructies' (verhalen) die de coachee zelf heeft geconstrueerd. Er is geen absolute waarheid, daarentegen construeren wij voortdurend onze eigen wereld (Gergen, 1999). Dit doen we door er over te praten en door de betekenis die we er aan geven. De taal schept dus de werkelijkheid. De coach is geen expert, maar onderzoekt samen met de coachee de verhalen, daagt uit tot nieuwe definities en het construeren van een toekomst waarin het probleem zich niet meer voordoet. De coach kan helpen door het gesprek in die richting te sturen.

Waar of niet waar? Oplossingsgericht coachen is een variant van gedrags- en cognitieve therapie.

Uitgangspunten oplossingsgerichte coaching

Uitgangspunten van deze coachingstijl zijn:

 • Coachees hebben de beschikking over alle hulpbronnen die zij nodig hebben om te kunnen veranderen. Verandering is onvermijdelijk, omdat stabiliteit een illusie is. De coach stimuleert verandering door samen te werken met de coachee.
 • Geen enkel probleem treedt altijd op; er zijn altijd momenten waarop een probleem zich niet voordoet. Op die momenten kun je onderzoeken wat de coachee anders doet of anders denkt.
 • Je kunt toekomstfantasieën van coachees gebruiken om realiseerbare oplossingen te construeren.

Het is in deze benadering de opgave van de coach om het probleem te accepteren zoals aangeboden door de coachee. Een uitputtende probleemanalyse sla je dus over. Het is niet nodig om precies te weten hoe problemen zijn ontstaan. Het heeft vooral zin om je te concentreren op oplossingen, met vragen zoals: "Hoe ziet je werk er dan uit, wat denk je dan, wat doe je en hoe voel je je?". Het is de kunst om naar het verhaal van de coachee te luisteren zonder eigen theorieën in het hoofd te hebben (want hierdoor hoor je minder over de theorieën van de coachee) en met de coachee nieuwe verhalen te construeren over het leven van de coachee, vanuit het uitgangspunt dat als je werk je niet aanstaat, je maar beter je verhalen erover kunt veranderen. Door nieuwe definities te maken verandert de beleving van de coachee en wordt het voor haar gemakkelijker om anders te gaan handelen. Praten over oplossingen is bovendien motiverender dan praten over problemen.

Vul aan: In de oplossingsgerichte coaching is stabiliteit een ....

Aanpak

Om een nieuw verhaal te construeren kun je het beste bij de oplossing beginnen. Een coachinggesprek in deze stijl kenmerkt zich door vragen die zich richten op waar de coachee goed in is, welke uitzonderingen er op haar probleem zijn en welke hypothetische oplossingen de coachee overweegt. Je daagt de coachee uit om zich concreet en gedetailleerd voor te stellen hoe het beter kan. Je spreekt haar aan op haar eigen oplossingsvaardigheden. Inzicht in haar problemen en hun oorsprong is daarvoor niet per se noodzakelijk.

De coach richt zich op het op gang houden van een oplossingsgericht gesprek. Zij

 • benadrukt de competenties van de coachee en geeft complimenten (eigen kracht van de coachee);
 • vraagt naar voorbeelden van situaties waar de coachee het probleem niet ondervond (uitzonderingen);
 • vraagt naar gedrag van de coachee dat daartoe bijdroeg (successen).

Uitweidingen over het probleem worden door de coach zo veel mogelijk genegeerd. Dit geldt ook voor verwijten aan derden en oplossingen die buiten het bereik van de coachee liggen. De coach helpt de coachee om zich te richten op realistische doelen. Kleine veranderingen nu zijn genoeg om later grotere veranderingen te kunnen bewerkstelligen.

De coachee gaat op ontdekkingsreis naar wat nu al goed is, zodat het huiswerk vaak is: 'ga door en doe er meer van'. Dit leidt tot succeservaringen waarover de coachee kan vertellen; zij komt hiermee zelf aan het stuur. Complimenten zijn belangrijk. De coachee is de expert en vindt zelf de oplossingen.

Waar of niet waar? De coach richt zich alleen op oplossingen die binnen het bereik van de coachee liggen.

Een belangrijke vraag in de oplossingsgerichte coaching, is de zogenaamde wondervraag, die van de coachee vraagt zich voor te stellen hoe haar situatie precies veranderd is wanneer het probleem zal zijn opgelost.

Een voorbeeld van de 'wondervraag'

Stel dat er 's nachts terwijl je slaapt een wonder gebeurt, waardoor je probleem dat je hier bracht is opgelost. Maar je weet niet dat het wonder heeft plaatsgevonden. Wat zal er de volgende morgen anders zijn, waardoor je kunt zien dat dit wonder is gebeurd en dat je problemen zijn verdwenen? Anders gezegd: het wonder heeft plaatsgevonden... Wat zou dan het eerste kleine signaal zijn waaraan je merkt dat er iets veranderd is?

Het antwoord op deze vraag geeft een duidelijk beeld van wat de coachee wil veranderen en wat zij zelf kan doen om dat doel te bereiken. De coach kan de coachee cijfers laten geven aan de situatie op dit moment, op een schaal van 0 (waarin het probleem zich het meest voordoet) tot 10 (als het probleem weg is). Kleine veranderingen kunnen op die manier zichtbaar worden gemaakt.

Elke coachingsessie eindigt met het geven van feedback door de coach, het geven van complimenten voor de vorderingen van de coachee en het geven van huiswerkopdrachten.

Typen vragen

Een coachinggesprek in de oplossingsgerichte stijl volgt de hierna volgende structuur. Deze is afgeleid van de in omloop zijnde protocollen.

In het eerste gesprek:

 • Probleem: "Wat brengt je hier, hoe is dit een probleem voor jou, wat heb je al geprobeerd, wat was nuttig en wat hielp?"
 • Doel: "Wat wil je anders als gevolg van de coaching (wondervraag, doorvragen op wat er anders zou zijn)?"
 • Uitzonderingen: "Zijn er momenten waarop het probleem zich niet voordoet - wanneer is dat en hoe gaat dat? Zijn er momenten waarop het probleem minder ernstig is -wanneer is dat en hoe gaat dat?" (vraag details, geef complimenten over wat de coachee toen deed).
 • Inschaling van: verbetering sinds de aanmelding, motivatie, vertrouwen (alles op een schaal van 1-10).
 • Feedback: complimenten, reden voor de huiswerktaken (van nadenken tot doen, afhankelijk van het type coachee: bezoeker, klager of klant - zie hierna), geven van huiswerktaken.

In het vervolggesprek:

 • Vragen naar verbetering: "Wat is er beter sinds je vorige bezoek?"
 • Details: "Hoe gaat dat, hoe doe je dat, is dat nieuw voor je, wat is het effect opX?"
 • Complimenten voor gedrag.
 • Blijven doorvragen: "En wat is er verder beteh"
 • Positieve suggestie: "Doe er meer van!"
 • Inschaling van de vooruitgang (schaal 1-10).
 • Feedback: complimenten, reden voor huiswerk, huiswerk zelf.
 • Contractering voor vervolg: "Hoeveel tijd heb je daarvoor nodig, wanneer wil je terugkomen?"

Toepassing

Het moge duidelijk zijn, dat de oplossingsgerichte methodiek geen aanbevelingen doet voor het diepgaand in kaart brengen en analyseren van de problemen. In sommige gevallen is het nodig om meer over de problematiek te achterhalen, maar alleen als het niet simpeler en oplossingsgerichter kan. De oplossingsgerichte stijl kun je blijven volhouden als:

 • er al verbetering is opgetreden tussen de aanmelding en het eerste gesprek;
 • er uitzonderingen op het probleem te vinden zijn, dus gevallen waar het probleem zich niet voordeed of minder erg was;
 • er een hypothetische oplossing te formuleren is, dus een beschrijving in gedragstermen van wat er anders zou zijn als het probleem voldoende was opgelost.

Met andere woorden: volgens oplossingsgerichte coaches kun je in het overgrote deel van de gevallen rechtstreeks naar een oplossing toewerken zonder het probleem zelf eerst uitgebreid te analyseren.

Stelling: Bij oplossingsgerichte coaching wordt het probleem altijd diepgaand geanalyseerd.

De oplossingsgerichte coachingstijl werkt het best als de coachee open staat voor oplossingsgerichte suggesties met betrekking tot haar eigen gedrag. We maken daartoe met Cladder (1999) en De Jong & Berg (2001) een onderscheid tussen 'bezoekers', 'klagers' en 'klanten':

 • Bezoekers zijn coachees die zeggen zelf geen probleem te hebben. Ze worden vaak gestuurd door hun baas en willen eigenlijk zo snel mogelijk met rust worden gelaten. Er is in deze gevallen nog weinig coaching mogelijk. De coach kan alleen een poging doen om een werkrelatie te scheppen waarin coaching mogelijk wordt, door de situatie van de coachee te erkennen, haar te bevestigen, complimenten te geven en zo 'gastvrij' mogelijk te zijn.
 • Klagers geven wel informatie over hun probleem, maar zien zichzelf niet als deel van het probleem of van de oplossing. De coach kan in deze gevallen aanzetten tot reflectie zodat de coachee het idee krijgt dat zij wel degelijk kan veranderen.
 • Klanten zijn het ideaal van de oplossingsgerichte coach. Deze geven aan dat zij er zelf iets aan willen gaan doen. Klanten kun je huiswerk geven met enige verwachting dat zij het ook zullen doen.


Oplossingsgerichte coaching kan je weer op het juiste spoor brengen.

Een voorbeeld

De coachee werkt op een ministerie en zit daar volledig geïsoleerd. Als een gedreven professional produceert zij aan de lopende band notities en rapporten, die echter door niemand gelezen worden. Wat zij bedenkt is slim, maar ze doet het in haar eentje. Ze betrekt geen collega's erbij want ze is bang dat het niet zoveel voorstelt wat ze doet. Ze voelt zich zo langzamerhand doodongelukkig en is haast overspannen. Ze slaapt te weinig, haalt zich van alles en nog wat in haar hoofd en thuis maakt ze veel ruzie. Ze heeft geen plezier meer in haar hobby's. Dit is geen moment voor confronterende interventies. Dan zou de coachee wel eens daadwerkelijk overspannen kunnen raken. De coach kiest daarom voor versterkende interventies: zij onderzoekt wanneer de coachee zich beter voelt en wanneer de dingen wèl goed gaan. De coach gaat op zoek naar kleine momenten waarin de coachee wel samenwerking en voldoening ervaart en formuleert samen met haar kleine huiswerkopdrachten om samenwerking meer op gang te brengen. Deze leiden tot positieve ervaringen. De coachee merkt dat collega's voor haar open staan als zij zelf meer het initiatief neemt en dat het inspirerend is om samen dingen te bedenken. Ze wordt hierin steeds enthousiaster en ervaart dat ze hoe langer hoe meer in staat is om een echte bijdrage te leveren. Door kleine stapjes te nemen komt ze een heel eind verder.

Dit is het einde van het lesstof-gedeelte van de proefles. Hopelijk heb je hiermee een goed beeld gekregen van het lesmateriaal van de opleiding. Naast de literatuur studeer je bij NTI ook met allerlei online studietools. Wil je hier meer over weten? Scroll dan snel verder naar "Studeren bij NTI"!

3 Studeren bij NTI

FlexibelStuderen® doe je bij NTI

Ben jij een vroege vogel, of duik jij liever ‘s avonds laat de boeken in? Met de flexibele opleidingen van NTI kan iedereen, overal studeren. Je kiest zelf je startmoment en bepaalt je eigen tempo. Je krijgt les van topdocenten en wordt tijdens je opleiding begeleid door een mentor. Met jouw online leeromgeving en échte studieboeken studeer je op jouw manier. FlexibelStuderen® doe je bij NTI.

Studietools

Bij NTI gebruik je, afhankelijk van je opleiding, verschillende studietools. Zo ga je aan de slag in de online leeromgeving, gebruik je jouw Mijn NTI en werk je met studieboeken.

Demo online leeromgeving

De online leeromgeving is beschikbaar waar en wanneer je wilt en geeft jou alle benodigde tools tijdens jouw studie. Om een indruk te krijgen van de online leeromgeving kun je een gratis demo volgen. Hier leggen we overzichtelijk uit welke handige hulpmiddelen er tijdens het studeren voor jou klaar staan.

Ben je benieuwd hoe onze online leeromgeving eruit ziet?

Neem een kijkje in de gratis demo

Daarom FlexibelStuderen®:

 1. Erkende opleidingen, bekende naam
 2. Studeren met veel persoonlijk contact
 3. Voordelig studeren, transparant over kosten
 4. Studeren op jouw moment en jouw manier
 5. Overal studeren met onze online leeromgeving
 6. Persoonlijke begeleiding door mentoren en ervaren docenten
 7. Werkgevers zijn snel overtuigd

Direct inschrijven

Wij zijn trots op onze studenten

Studenten van NTI zijn geen doorsnee studenten. Ze volgen een studie naast hun volle leven; hun baan, gezin, hobby’s en vrienden. Ze bepalen hun eigen weg, gaan ook buiten de gebaande paden en studeren op de raarste momenten en vreemdste plekken. Het zijn doorzetters, vol motivatie. Omdat ze hun droom volgen, stappen zetten, de regie in eigen hand nemen. Ze mogen trots op zichzelf zijn. Wij zijn het in ieder geval.

Lees hier de verhalen van onze studenten

Wat is jouw volgende stap?

We denken graag verder met je mee! Het starten van een studie is spannend en roept misschien nog wel meer vragen op. Maar wist je dat iets nieuws leren ook bijdraagt aan je levensgeluk? Je verder ontwikkelen is bovendien goed voor je zelfvertrouwen en je hebt natuurlijk aan de eettafel weer iets te vertellen ;-)

Klaar om te beginnen?

Schrijf je nu in

Heb je na het doen van deze proefles nog vragen? Of zijn er dingen waar je over twijfelt? Onze studieadviseurs geven je geheel vrijblijvend een persoonlijk studieadvies en beantwoorden al je vragen.

5 Ervaringen

Wat vinden onze eigen studenten van hun opleiding?

Bij NTI streven we naar kwalitatief goed onderwijs dat voor iedereen bereikbaar is. En wie kan dit beter beoordelen dan onze eigen studenten?

Chantal, 47 jaar

5star reviews

"Dit is mijn 2de studie bij de NTI en ik ben nog steeds enthousiast! Er is veel verbeterd vergeleken met mijn eerste studie en het is heel duidelijk wat je wanneer moet doen. Verder heb je veel vrijheid om zelf je tempo te bepalen en is de leerstof duidelijk aangegeven in de meeste boeken. Ik kan studeren bij de NTI van harte aanbevelen!" 

Rick

5star reviews

"Prima opleiding! Het niveau is niet te moeilijk, je kunt er lekker snel doorheen werken. Ik vind de stages die erbij horen erg leuk.. zo leer je direct in de praktijk. Over het NTI zelf, ik zou ze zeker aanraden. Contact verloopt netjes en snel, bij vragen regelen ze vrijwel direct alles voor je. Top!" 

Irene

4star.png

"Een goede ervaring over het algemeen. Het thuis studeren bevalt me erg goed en ik vind het prettig dat ik de vrijheid heb om mijn studie zo in te delen zoals het voor mij goed uitkomt."

Sabine

Foodblogster Sabine volgt de HBO Bachelor Toegepaste Psychologie naast haar blog OhMyFoodness

Studieadvies

studieadvies chat pop upHeb je een vraag of wil je studieadvies? Onze studieadviseurs zijn nu bereikbaar via de chat.

Start een chat