Cursus Chinees voor beginners

Proefles: Chinees voor beginners

Leuk dat je een proefles hebt aangevraagd! Met deze proefles krijg je een indruk van de cursus Chinees voor beginners. Je krijgt inzicht in de lesstof en hiermee kun je al een beetje Chinees leren. Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Heel veel succes en plezier met de proefles.


Chinees leren: kenmerken van de taal

Toonverandering bij meer 3de tonen in een reeks

De vier tonen zijn de belangrijkste karakteristiek van de Chinese spreektaal. Je weet al, dat je de tonen correct moet 'zingen' om verstaan te kunnen worden. Derhalve moet meteen in deze les al een opmerking gemaakt worden over de tonen. Als meer 3de tonen op elkaar volgen, behoudt alleen de laatste lettergreep zijn eigen toon. De daaraan voorafgaande lettergrepen verliezen hun 3de toon. Zij krijgen dan de 2de toon. Bijvoorbeeld:Let op: in de dialoog staat zǎo, zǎo , . De derde toon blijft dus gehandhaafd als de reeks onderbroken wordt door interpunctie. Waar in dit cursusboek de oorspronkelijke toon van karakters wordt gewijzigd, is de gewijzigde toon in de Pinyin-transcriptie afgedrukt.

Het maken van een vraagzin door middel van het partikel ma

De eenvoudigste manier om in het Chinees een vraagzin te maken, is door gewoon achter een zin het partikel ma te plaatsen. Een partikel is een klein woordje, dat zelf geen betekenis heeft. Het heeft alleen een grammaticale functie. ma zou beschouwd kunnen worden als een uitgesproken vraagteken. Wat betreft de uitspraak: ma heeft geen toon. Als van een gewone zin door middel van ma een vraag gemaakt wordt, dan verandert de oorspronkelijke zinsbouw niet.
Voorbeelden:
Ní hǎo?

De naam van de cursus luidt Ní hǎo? . In het dialog komt Ní hǎo ook voor en heeft de betekenis 'Hoe maakt u het?'. Deze vraag kan gemaakt worden zonder het partikel ma . Ní hǎo en Ní hǎo ma . komen naast elkaar voor. Beide zinnen zijn correct.

Het partikel Ne

Het vraagwoord ne wordt om een vraag te maken, die in het verlengde ligt van de er aan voorafgaande uitspraak. De betekenis van de vraagzin wordt dan ontleend aan het voorafgaande. Ne geeft een nuance aan de vraag, die in het Nederlands vertaald kan worden met: 'en......dan?' of 'en hoe zit het dan met ...... ?'
Bijvoorbeeld:

 

Twee opmerkingen over 'niet'

betekent maken. Er is echter één belangrijke uitzondering : het werkwoord yŏu wordt absoluut niet ontkennend gemaakt met . Yŏu heeft een eigen ontkenningswoord, dat je later zal leren. Bovendien moet je er op letten dat de 4de toon van verandert in een 2de toon, als gevolgd wordt door een lettergreep die zelf de 4de toon heeft. Bijvoorbeeld:

De constructie Yào + werkwoord + le

Met behulp van deze constructie wordt aangegeven, dat de toestand of de actie dadelijk en onvermijdelijk gebeuren zal of bereikt zal worden. Bijvoorbeeld:Het weglaten van het onderwerp in een zin

In het Chinees wordt het onderwerp van de zin vaak weggelaten, als de deelnemers aan dat gesprek duidelijk weten over wie of wat het gaat. Zo staat in de dialoog als antwoord op de vraag Ní hǎo?


Hoe studeer je bij het NTI?

Dankzij het nieuwe studeren bepaal je zelf waar en wanneer je studeert. Het nieuwe studeren is de ideale combinatie tussen online en klassikaal onderwijs. Onderstaande video laat je het nieuwe studeren zien.


Ben je na het volgen van de proefles enthousiast geworden?

Je kunt elke dag starten met de cursus Chinees voor beginners dus zet vandaag nog de eerste stap!

8 redenen om bij het NTI te studeren

  1. Erkende opleidingen, gewaardeerd in het bedrijfsleven
  2. Prettige en deskundige begeleiding door ervaren docenten
  3. Voordelig lesgeld
  4. Flexibel studeren
  5. Studeren met veel persoonlijk contact
  6. Modern studeren via onze digitale leeromgeving
  7. Persoonlijke studiebegeleiding van een mentor
  8. Studeren op kosten van de werkgever en/of de fiscus

Neem gerust contact met ons op, als je nog vragen hebt. Succes met het kiezen van je cursus of opleiding!


1 / 1