Docent Anna
Welkom bij de Proefles. In deze stories starten we met wat uitleg over FlexibelStuderen® bij NTI!
Bij NTI studeer je waar en wanneer jou dat uitkomt. Je werkt met de nieuwste lesmethodes.
En je oefent in jouw persoonlijke online leeromgeving, met handige studietools.
Bij vragen staan jouw docenten en mentoren voor je klaar. Zo sta je er niet alleen voor tijdens je studie.
Start wanneer het jou uitkomt, want bij NTI kun je meteen aan de slag.
We willen je graag laten zien hoe ons lesmateriaal eruit ziet.
Scroll naar beneden om jouw proefles te starten! ⇩
scroll

Italiaans voor beginners

1 Welkom!

Welkom bij de proefles van de opleiding Italiaans voor beginners. Door het doen van deze proefles krijg je meer inzicht in wat je kunt verwachten van het studeren bij NTI. Wij vinden het belangrijk dat jij een weloverwogen studiekeuze maakt. In deze proefles duik je in de lesstof en zie je hoe het lesmateriaal eruitziet. Natuurlijk kunnen we in deze proefles maar een heel klein gedeelte van de lesstof behandelen, we hopen dan ook dat dit onderwerp je aanspreekt ;-). Tijdens het doornemen van de lesstof kun je jouw kennis gelijk testen met de meerkeuzevragen! 

Succes met de proefles!

2 Proefles: Italiaans voor beginners

Inleiding

Leer de taal van de liefde spreken

Met deze proefles krijg je een indruk van de taalcursus Italiaans voor beginners van NTI. Je krijgt inzicht in de lesstof. Tijdens het lezen van de lesstof kun je jezelf testen door vragen te beantwoorden.

Uitspraak overzicht

Dit uitspraakoverzicht dient ter verklaring van de uitspraakaanduiding van de Italiaanse woorden. Het is dus niet de bedoeling dat u dit uit het hoofd leert.

De uitspraakaanduiding die in rood is gedrukt, beoogt een zo goed mogelijke benadering van de juiste uitspraak. Laten we beginnen met de uitspraak van de klinkers: a, e, i, o, u.

In het algemeen worden beklemtoonde klinkers in een zogenoemde ‘open’ lettergreep bij het uitspreken langer aangehouden dan in een ‘gesloten’ lettergreep.
Als een klinker de klemtoon krijgt, dan geven we dat aan door de klankaanduidding vet te drukken. Als een klinker langer moet worden uitgesproken, dan geven we dat aan door er een dubbele punt achter te zetten, bijvoorbeeld:
(lie:broo)

De a wordt maar op één manier uitgesproken. De overige klinkers kunnen op verschillende manieren worden uitgesproken, waarvan we hier voorbeelden geven. 

Klinker:

Klank:

Uitspraakaanduiding:

Voorbeeld:

a

als in vader

aa

albero – boom
(aalbeeroo)

e

als in bed

e

fratello – broer
(fraatelloo)

 

als in been

ee

camera – kamer
(kaa:meeraa)

 

ongeveer als in kip

i

sole – zon
(soo:li)

i

als in lied

ie

signore – meneer
(sjienjoo:ri)

 

als: j

j

bianco – wit
(bjaankoo)

o

als in kort

o

porta – deur
(portaa)

 

als in boot

oo

sorella – zus
(soorellaa)

u

als in roem

oe

un – een
(oen)

 

als w na g en q

w

guardare – kijken naar
(gwaardaa:ri)
quattro – vier
(kwaattroo)

Welke letter kan maar op 1 manier worden uitgesproken?

c

als k voor:

a, o, u en medeklinkers

k

cappello – hoed
(kaappelloo)
come – zoals
(koo:mi)
cugino – neef
(koedzjie:noo)
classe – klas
(klaassi)

 

als tsj

voor e en i

tsj

cento – honderd
(tsjentoo)
cinque – vijf
(tsjienkwi)

g

als in het Duitse gut voor a, o, u en medeklinkers

g

gamba – been
(gaambaa)
gola – keel
(goo:laa)
gusto – smaak
(goestoo)
grotta – grot
(grottaa)

 

als dzj voor e en i

dzj

gelato – ijs
(dzjeelaa:too)
cugino – neef
(koedzjie:noo)

 

gl

als: lj

lj

figlio -  zoon
(fie:lioo)

gn

als: nj

nj

bagno – bad
(baanjoo)

s

als: s

s

sole
(soo:li)

 

als: z

z

sbaglio – fout
(zbaa:lioo)

sc

als sj voor e en i

sj

scena – scene
(sje: naa)
scimmia – aap
(sjiemmieaa)

 

als sk voor a, o en u

sk

scala – trap
(skaa:laa)
scolaro – scholier
(skoolaa:roo)
scuola – school
(skoeo:laa)

qu

als: kw

kw

quattro – vier
(kwaattroo)

Wat is de vertaling van "hoed" in het Italiaans?

z

als: dz

dz

zero – nul
(dzee:roo)

 

als: ts

ts

zio – oom
(sie:oo)

Waar u verder bij de uitspraak op moet letten:
De ‘h’ wordt niet uitgesproken, maar deze letter regelt wel de uitspraak van de ‘c’, en de ‘g’ die ervoor staan.

Bijvoorbeeld:
Cento                                 (tsjentoo)          honderd 
Chilo                                  (kie:loo)          kilo

Als de ‘h’ in chilo er niet zou staan, dan zou in dit woord de ‘c’ moeten worden uitgesproken als tsj, en dat is niet de bedoeling.
Pago                                   (paa:goo)          ik betaal
Paghi                                  (paa:gie)           jij betaalt

Als de ‘h’ in paghi er niet zou staan, dan zou in dit woord de ‘g’ moeten worden uitgesproken als dzj, en dat is niet de bedoeling.

Die ‘h’ staat er in deze woorden dus alleen maar om ervoor te zorgen dat de ‘c’ wordt uitgesproken als ‘k’ en dat de ‘g’ wordt uitgesproken als ‘g’.

Maar ook het “omgekeerde” kan zich voordoen, namelijk dat een c “dreigt” te worden uitgesproken als ‘k’ en een ‘g’ als ‘g’, terwijl dat niet de bedoeling is.
In die gevallen staat er een ‘i’ achter de ‘c’ en de ‘g’. Ter vergelijking:
Come                                 (koo:mi)                       zoals
Cioccolato                          (tsjookkoolaa:too)        chocolade

Gola                                    (goo:loo)                       keel
Giorno                                (dzjoornoo)                      dag

Deze “tussengevoegde” i wordt in feite niet uitgesproken. Dat blijkt ook uit de spraakaanduiding, waarbij dzj staat voor de ‘gi’, en oo voor de ‘o’.

De ‘v’ wordt in het Italiaans uitgesproken als een klank die tussen de uitspraak van onze ‘v’ en ‘w’ in ligt.

De ‘b’, ‘d’, ‘f’, ‘l’, ‘m’, ‘n’, ‘p’ en ‘t’ worden in het Italiaans net zo uitgesproken als in het Nederlands.

Een dubbele medeklinker wordt in het Italiaans ook duidelijk “dubbel” uitgesproken. Dit wordt bereikt door de uitspraak van de medeklinker meer te benadrukken. In bijvoorbeeld:

Fratello                              (fraatelloo)               broer

Wordt ‘ll’ dus duidelijk als dubbel-l uitgesproken.

Als de uitspraak van een woord door het volgen van de regels zeer “onlogisch” zou worden of een onuitspraakbare klank zou opleveren, dan wordt de uitspraak daarbij aangepast. In de lessen wordt in ieder geval bij elk woord steeds de juiste uitspraak vermeld.

Dit is les 1 van uw cursus Italiaans voor beginners.

Om te beginnen een paar italiaanse woorden.

libro
(lie:broo)

ragazzo
(raagaattsoo)

giardino
(dzjaardie:noo)

fratello
(fraatelloo)

padre
(paa:dri)

signore
(sienjoo:ri) 

We herhalen nu deze woorden, maar dan met de Nederlandse betekenis erbij. Zegt u de Italiaanse woorden na: 

libro
(lie:broo)

boek

ragazzo
(raagaattsoo)

jongen

giardino
(dzjaardie:noo)

tuin

fratello
(fraatelloo)

broer

padre
(paa:dri)

vader

signore
(sienjoo:ri)

meneer

Ragazzo spreek je in het Italiaans uit als:

Het Nederlandse onbepaalde lidwoord ‘een’, zoals in ‘een jongen’, is voor deze mannelijke woorden in het Italiaans un (oen).

Zegt u het een een paar keer na:

un
(oen)

un
(oen)

un
(oen)

Nu geven de Italiaanse woorden nogmaals, maar dan met un ervoor: 

un libro
(oen lie:broo)

un libro
(oen lie:broo)

un ragazzo
(oen raagaattsoo)

un ragazzo
(oen raagaattsoo)

un giardino
(oen dzjaardie:noo)

un giardino
(oen dzjaardie:noo)

un fratello
(oen fraatelloo)

un fratello
(oen fraatelloo)

un padre
(oen paa:dri)

un padre
(oen paa:dri)

un signore
(oen sienjoo:ri)

un signore
(oen sienjoo:ri)

 

Nu nog eens maar dan met de Nederlandse betekenis erbij.

een boek

un libro
(oen lie:broo)

un libro
(oen lie:broo)

een jongen

un ragazzo
(oen raagaattsoo)

un ragazzo
(oen raagaattsoo)

een tuin

un giardino
(oen dzjaardie:noo)

un giardino
(oen dzjaardie:noo)

een broer

un fratello
(oen fraatelloo)

un fratello
(oen fraatelloo)

een vader

un padre
(oen paa:dri)

un padre
(oen paa:dri)

een meneer

un signore
(oen sienjoo:ri)

un signore
(oen sienjoo:ri)

We gaan deze woorden nu toepassen.

Eerst komt het Nederlandse woord. U zegt dan dit woord in het Italiaans, luid en duidelijk. Om te zien of u hetgoed had, volgt dan het juiste Italiaanse woord en de uitspraak.

Even een voorbeeld
Eerst komt:                       een vader
U zegt dan:                        un padre (oen paa:dri)
Daarna komt ter controle het woord in het Italiaans:    un padre (oen paa:dri)

Nemen we de proef op de som. Spreek de woorden duidelijk uit.

een broer

un fratello
(oen fraatelloo)

een meneer

un signore
(oen sienjoo:ri)

een tuin

un giardino
(oen dzjaardie:noo)

een vader

un padre
(oen paa:dri)

een boek

un libro
(oen lie:broo)

een jongen

un ragazzo
(oen raagaattsoo)

Wat is de Italiaanse vertaling van "een jongen"?

Het Nederlandse bepaalde lidwoord (‘de’ of ‘het’) wordt voor deze mannelijke woorden in het Italiaans weergegeven door il (iel).

Het Nederlandse ‘hier is’ of ‘daar is’ wordt in het Italiaans weergegeven door ecco (ekkoo). Laten we dit woord eens oefenen: 

ecco
(ekkoo)

ecco
(ekkoo)

ecco
(ekkoo)

Als we dit woord gaan toepassen, bijvoorbeeld in de zin:

Hier is de meneer.
Dan zegt u:                        Ecco il signore. (ekkoo iel sienjoo:ri)
Ter controle volgt:            Ecco il signore. (ekkoo iel sienjoo:ri)

Laten we dit gaan oefenen. 

Hier is de jongen.

Ecco il ragazzo
(ekkoo iel raagaattsoo)

Hier is het boek.

Ecco il libro
(ekkoo iel lie:broo)

Hier is de meneer.

Ecco il signore
(ekkoo iel sienjoo:ri)

Hier is de broer.

Ecco il fratello
(ekkoo iel fraatelloo)

Hier is de tuin

Ecco il giardino
(ekkoo iel dzjaardie:noo)

We gaan er nu enkele woorden bij leren. Zegt u ze na. 

tavola
(taa:voolaa)

tavola
(taa:voolaa)

tafel

pizza
(piettsaa)

pizza
(piettsaa)

pizza

signora
(sienjoo:raa)

signora
(sienjoo:raa)

mevrouw

casa
(kaa:saa)

casa
(kaa:saa)

huis

sorella
(soorellaa)

sorella
(soorellaa)

zus

camera
(kaa:meeraa)

camera
(kaa:meeraa)

kamer

famiglia
(faamie:ljaa)

famiglia
(faamie:ljaa)

familie

televisione
(teeleeviezieoo:ni)

televisione
(teeleeviezieoo:ni)

televisie

madre
(maa:dri)

madre
(maa:dri)

moeder

Het Nederlandse onbepaalde lidwoord ‘een’ wordt voor deze vrouwelijke woorden in het Italiaans una (oe:naa). Zegt u dit woordje eens na. 

una

(oe:naa)

una

(oe:naa)

una

(oe:naa)

een tafel

una tavola
(oe:naa taa:voolaa)

una tavola
(oe:naa taa:voolaa)

een pizza

una pizza
(oe:naa piettsaa)

una pizza
(oe:naa piettsaa)

een mevrouw

una signora
(oe:naa sienjoo:raa)

una signora
(oe:naa sienjoo:raa)

een huis

una casa
(oe:naa kaa:saa)

una casa
(oe:naa kaa:saa)

een zus

una sorella
(oe:naa soorellaa)

una sorella
(oe:naa soorellaa)

een kamer

una camera
(oe:naa kaa:meeraa)

una camera
(oe:naa kaa:meeraa)

een familie

una famiglia
(oe:naa faamie:ljaa)

una famiglia
(oe:naa faamie:ljaa)

een televisie

una televisione
(oe:naa teeleeviezieoo:ni)

una televisione
(oe:naa teeleeviezieoo:ni)

een moeder

una madre
(oe:naa maa:dri)

una madre
(oe:naa maa:dri)

Steling: 'una sorella' betekent 'een kamer'.

Het Nederlandse bepaalde lidwoord (‘de’ of ‘het’) wordt in het Italiaans vrouwelijk weergegeven door la (laa). 

Laten we dit woordje enkele malen oefenen.

la
(laa)

..

la
(laa)

la
(laa)

We gaan dit woordje meteen toepassen.
U krijgt:                             de tafel
U zegt:                               la tavola (laa taa:voolaa)

Ter controle volgt:            la tavola (laa taa:voolaa)

Hier komt de oefening. 

de pizza

la pizza
(laa piettsaa)

de mevrouw

la signora
(laa sienjoo:raa)

het huis

la casa
(laa kaa:saa)

de zus

la sorella
(laa soorellaa)

de kamer

la camera
(laa kaa:meeraa)

de familie

la famiglia
(laa faamie:ljaa)

de televisie

la televisione
(laa teeleeviezieoo:ni)

de moeder

la madre
(laa maa:dri)

Nu gaan we op de bekende manier oefenen met ecco (ekkoo).

Hier is de tafel.

Ecco la tavola.
(ekkoo laa taa:voolaa)

Hier is de pizza.

Ecco la pizza.
(laa piettsaa)

Hier is de mevrouw.

Ecco la signora.
(laa sienjoo:raa)

Hier is het huis.

...

Ecco la casa.
(laa kaa:saa)

Hier is de zus.

Ecco la sorella.
(laa soorellaa)

Hier is de kamer.

Ecco la camera.
(laa kaa:meeraa)

Hier is de familie.

Ecco la famiglia.
(laa faamie:ljaa)

Hier is de televisie.

Ecco la televisione.
(laa teeleeviezieoo:ni)

Hier is de moeder.

Ecco la madre.
(laa maa:dri)

Hier volgen enkele Italiaanse werkwoorden. Zegt u ze maar na.  

lavorare
(laavooraa:ri)

lavorare
(laavooraa:ri)

werken

guardare
(gwaardaa:ri)

guardare
(gwaardaa:ri)

kijken (naar)

entrare
(eentraa:ri)

entrare
(eentraa:ri)

binnenkomen

parlare
(paarlaa:ri)

parlare
(paarlaa:ri)

praten

portare
(poortaa:ri)

portare
(poortaa:ri)

brengen

mangiare
(maandzjaa:ri)

mangiare
(maandzjaa:ri)

eten

Wist u dat…
Italië is beroemd om zijn vele smakelijke gerechten. Zeer bekend zijn de pizza’s, die er zijnin vele soorten enmaten. Kleine pizza’s eet men bijvoorbeeld bij wijze van lunch, grote pizza’s worden vaak genuttigd als hoofdmaaltijd. In Italië eet meen vaak nog pizza’s op nachtelijke tijden, veelal na en gezellig avondje uit. De echte pizzeria (piettseerie:aa) is dan ook dikwijls tot op de zeer late avond geopend.Het is een typische gewoonte om te gaan eten in een pizzeria met een groep vrienden.

Dit is het einde van het lesstof-gedeelte van de proefles. Hopelijk heb je hiermee een goed beeld gekregen van het lesmateriaal van de opleiding. Naast de literatuur studeer je bij NTI ook met allerlei online studietools. Wil je hier meer over weten? Scroll dan snel verder naar "Studeren bij NTI"!

3 Studeren bij NTI

FlexibelStuderen® doe je bij NTI

Ben jij een vroege vogel, of duik jij liever ‘s avonds laat de boeken in? Met de flexibele opleidingen van NTI kan iedereen, overal studeren. Je kiest zelf je startmoment en bepaalt je eigen tempo. Je krijgt les van topdocenten en wordt tijdens je opleiding begeleid door een mentor. Met jouw online leeromgeving en échte studieboeken studeer je op jouw manier. FlexibelStuderen® doe je bij NTI.

Studietools

Bij NTI gebruik je, afhankelijk van je opleiding, verschillende studietools. Zo ga je aan de slag in de online leeromgeving, gebruik je jouw Mijn NTI en werk je met studieboeken.

Demo online leeromgeving

De online leeromgeving is beschikbaar waar en wanneer je wilt en geeft jou alle benodigde tools tijdens jouw studie. Om een indruk te krijgen van de online leeromgeving kun je een gratis demo volgen. Hier leggen we overzichtelijk uit welke handige hulpmiddelen er tijdens het studeren voor jou klaar staan.

Ben je benieuwd hoe onze online leeromgeving eruit ziet?

Neem een kijkje in de gratis demo

Daarom FlexibelStuderen®:

  1. Erkende opleidingen, bekende naam
  2. Studeren met veel persoonlijk contact
  3. Voordelig studeren, transparant over kosten
  4. Studeren op jouw moment en jouw manier
  5. Overal studeren met onze online leeromgeving
  6. Persoonlijke begeleiding door mentoren en ervaren docenten
  7. Werkgevers zijn snel overtuigd

Direct inschrijven

Wij zijn trots op onze studenten

Studenten van NTI zijn geen doorsnee studenten. Ze volgen een studie naast hun volle leven; hun baan, gezin, hobby’s en vrienden. Ze bepalen hun eigen weg, gaan ook buiten de gebaande paden en studeren op de raarste momenten en vreemdste plekken. Het zijn doorzetters, vol motivatie. Omdat ze hun droom volgen, stappen zetten, de regie in eigen hand nemen. Ze mogen trots op zichzelf zijn. Wij zijn het in ieder geval.

Lees hier de verhalen van onze studenten

Wat is jouw volgende stap?

We denken graag verder met je mee! Het starten van een studie is spannend en roept misschien nog wel meer vragen op. Maar wist je dat iets nieuws leren ook bijdraagt aan je levensgeluk? Je verder ontwikkelen is bovendien goed voor je zelfvertrouwen en je hebt natuurlijk aan de eettafel weer iets te vertellen ;-)

Klaar om te beginnen?

Schrijf je nu in

Heb je na het doen van deze proefles nog vragen? Of zijn er dingen waar je over twijfelt? Onze studieadviseurs geven je geheel vrijblijvend een persoonlijk studieadvies en beantwoorden al je vragen.

5 Ervaringen

Wat vinden onze eigen studenten van hun opleiding?

Bij NTI streven we naar kwalitatief goed onderwijs dat voor iedereen bereikbaar is. En wie kan dit beter beoordelen dan onze eigen studenten?

Chantal, 47 jaar

5star reviews

"Dit is mijn 2de studie bij de NTI en ik ben nog steeds enthousiast! Er is veel verbeterd vergeleken met mijn eerste studie en het is heel duidelijk wat je wanneer moet doen. Verder heb je veel vrijheid om zelf je tempo te bepalen en is de leerstof duidelijk aangegeven in de meeste boeken. Ik kan studeren bij de NTI van harte aanbevelen!" 

Rick

5star reviews

"Prima opleiding! Het niveau is niet te moeilijk, je kunt er lekker snel doorheen werken. Ik vind de stages die erbij horen erg leuk.. zo leer je direct in de praktijk. Over het NTI zelf, ik zou ze zeker aanraden. Contact verloopt netjes en snel, bij vragen regelen ze vrijwel direct alles voor je. Top!" 

Irene

4star.png

"Een goede ervaring over het algemeen. Het thuis studeren bevalt me erg goed en ik vind het prettig dat ik de vrijheid heb om mijn studie zo in te delen zoals het voor mij goed uitkomt."

Sabine

Foodblogster Sabine volgt de HBO Bachelor Toegepaste Psychologie naast haar blog OhMyFoodness