HBO-programma Financieel management

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in het Kort HBO-programma Financieel management van Hogeschool NTI. We geven je met deze proefles zicht in de opleiding.

In de proefles kun je ook vragen maken. Deze vragen kun je later in de proefles zelf nakijken. Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Succes en veel plezier met de proefles van de opleiding Financieel management!

HBO Studieadvies


Productcalculaties

In deze proefles maak je kennis met productcalculaties.

Productcalculaties hebben betrekking op:

 • de interne analyse;
 • het formuleren van de strategische opties en het kiezen van de strategische optie.

Ad 1 Interne analyse
De interne analyse heeft betrekking op de organisatie zelf. Voor dat doel worden de verschillende onderdelen van de organisatie grondig doorgelicht. De analyse levert de sterke en zwakke punten van de organisatie (de strengths en weaknesses).

Ad 2 Strategische opties
Na uitvoering van de volledige SWOT-analyse (interne plus externe analyse) wordt een aantal strategische mogelijkheden geformuleerd. Met behulp van een aantal keuzecriteria wordt de definitieve strategie vastgesteld.


We onderscheiden vier methoden van productcalculaties, te weten:

 • de terugverdientijdmethode;
 • de netto-contantewaardemethode;
 • de portfolio-analyse van de Boston Consultancy Group;
 • de portfolio-analyse van General Electric.

De eerste twee methoden kunnen onder andere worden gebruikt om te beoordelen of de invoering van een nieuw product wel of niet verantwoord is. De beide andere methoden kunnen behulpzaam zijn bij het onderzoek naar de (on)evenwichtigheid in de mix van product/marktcombinaties (PMC's) binnen het assortiment van een onderneming. Op basis van een bepaalde verwachte ontwikkeling van de positie van de PMC's zal de onderneming per PMC besluiten om extra geld te investeren, de positie te verdedigen, te oogsten of juist te desinvesteren.

1.1 Terugverdientijdmethode

Bij de beoordeling of een project voor investering in aanmerking komt, maakt de ondernemer gebruik van een investeringsselectiemethode. Daarvan is de terugverdientijdmethode een voorbeeld. Deze methode geeft antwoord op de vraag hoeveel jaar het duurt voordat uit de cashflows (kasstromen) de investering is terugverdiend. De uitkomst wordt vervolgens getoetst aan een norm die door de bedrijfsleiding, uit een liquiditeitsoogpunt, is gesteld.

Om de methode te kunnen toepassen moet de ondernemer de beschikking hebben over de volgende gegevens:

 • het investeringsbedrag;
 • de verwachte (economische) levensduur;
 • de verwachte cashflows in elk van de jaren van de economische levensduur.

De cashflow ofwel kasstroom is gelijk aan het saldo van kasontvangsten en kasuitgaven over een bepaalde periode. De cashflow kan ook worden berekend door de winst over een jaar te vermeerderen met de afschrijvingen op duurzame productiemiddelen (afschrijvingen zijn kosten en geen uitgaven).

Voordelen van de terugverdientijdmethode zijn:

 • De methode is eenvoudig.
 • De terugverdientijd is meestal dermate kort dat risico's die aan een project zijn verbonden, zijn te overzien.

Nadelen van de terugverdientijdmethodezijn:

 • Er wordt geen rekening gehouden met cashflows na afloop van de terugverdientijd. De methode legt dus het accent op de liquiditeit en niet op de rentabiliteit (winstgevendheid).
 • Er wordt geen rekening gehouden met de tijdswaarde van het geld: een euro op dit moment wordt geacht evenveel waard te zijn als een euro over twee, drie of vijf jaar.

1.2 Netto-contantewaardemethode

Net als de terugverdientijdmethode is de netto-contantewaardemethode een voorbeeld van een investeringsselectiemethode. Bij deze methode wordt voor een in aanmerking komend project de netto contante waarde berekend. De netto contante waarde is het verschil tussen de contante waarde van de cashflows en het investeringsbedrag. Bij deze methode wordt nagegaan of investeringen uit rentabiliteitsoogpunt aanvaardbaar zijn. Een project is aanvaardbaar als de netto contante waarde positief is.

Bij toepassing van de netto-contantewaardemethode zijn voor elk project de volgende gegevens nodig:

 • het investeringsbedrag;
 • de economische levensduur;
 • de cashflows in elk van de jaren van de economische levensduur;
 • de minimale rendementseis, dat wil zeggen: het rentepercentage dat een ondernemer minimaal met een project wil verdienen.

Voordelen van de netto-contantewaardemethode zijn:

 • De methode houdt rekening met alle cashflows gedurende de economische levensduur. Het accent ligt dus op de rentabiliteit en niet op de liquiditeit. Ondernemingen zullen als regel meer waarde hechten aan de rentabiliteit dan aan de liquiditeit.
 • De methode houdt rekening met de tijdswaarde van het geld.

Nadeel van de netto-contantewaardemethode is:

 • Het rentepercentage waarmee de cashflowscontant worden gemaakt, kan gedurende de levensduur van het project veranderen.

Voordat we de methode verder behandelen, besteden we aandacht aan de begrippen contante waarde en contante-waardefactor. We doen dit aan de hand van een voorbeeld.
NB Met behulp van de contante-waardefactor worden toekomstige cashflows herleid naar de waarde op dit moment.


Vragen

Ben je benieuwd of je de theorie goed hebt begrepen? Maak dan de onderstaande vragen. De antwoorden komen later in de proefles terug.


Hoe studeer je bij het NTI?

Dankzij het nieuwe studeren bepaal je zelf waar en wanneer je studeert. Het nieuwe studeren is de ideale combinatie tussen online en klassikaal onderwijs. De onderstaande video laat je het nieuwe studeren zien.Bekijk hier de antwoorden

Onderstaand kun je jouw antwoorden controleren.


Ervaringen van studenten

Hogeschool NTI heeft al veel studenten geholpen bij het afronden van hun opleiding. Een kleine greep uit de ervaringen van onze huidige studenten.

Carieke Pol
"Studeren bij het NTI past precies bij mij. Je hebt zelfdiscipline en doorzettingsvermogen nodig, dat wel. Maar als je dat in huis hebt kun je voor de rest vertrouwen op het vakmanschap van het NTI."

Kaylin Verhulst-Boesten
"Ik vind het zeer prettig om bij het NTI te studeren. De studiestof is duidelijk omschreven en ik kan in mijn eigen tempo werken. Als ik een periode minder tijd heb, studeer ik wat minder en andersom. De praktijkdagen zijn een aanvulling op de leerstof, hier oefen je ook goed met de geleerde theorie. Zeker een aanrader!"

Sebastiaan Dalen
"Ik loop nu tegen het eind van mijn studie en ik moet zeggen dat het mij erg goed bevallen is. Het studieprogramma is prima te doen als je er voldoende aandacht aan geeft. De combinatie studie/werk is mij erg meegevallen. Het is voor mij de perfecte manier van leren. Ik zou het anderen zeker aanbevelen."


Ben je na het volgen van de proefles enthousiast geworden?

Je kunt elke dag starten met het Kort HBO-programma Financieel management dus zet vandaag nog de eerste stap!

8 redenen om bij het NTI te studeren

 1. Erkende opleidingen, gewaardeerd in het bedrijfsleven
 2. Prettige en deskundige begeleiding door ervaren docenten
 3. Voordelig lesgeld
 4. Flexibel studeren
 5. Studeren met veel persoonlijk contact
 6. Modern studeren via onze digitale leeromgeving
 7. Persoonlijke studiebegeleiding van een mentor
 8. Studeren op kosten van de werkgever en/of de fiscus

Neem gerust contact met ons op, als je nog vragen hebt. Succes met het kiezen van je opleiding!

1 / 1