Re-integratiediensten

Arbeidsongeschiktheid, reorganisatie, arbeidsconflict, ontslag. Er zijn tal van redenen waarom u aan de zijlijn van het arbeidsproces kan komen te staan. Het NTI is betrokken bij verschillende re-integratietrajecten. NTI Zakelijk werkt samen met verschillende re-integratiebedrijven, daar melden wij potentiële studenten, die in aanmerking komen voor een IRO-traject (Individuele Re-integratie Overeenkomst) aan. 

Neem contact op met NTI Zakelijk

Daarnaast is NTI Zakelijk betrokken bij diverse re-integratietrajecten bij gemeenten. Een goed voorbeeld hiervan is een oudkomerstraject in samenwerking met Consolid voor de gemeente Amsterdam.

Opleidingen in individuele re-integratietrajecten

NTI Zakelijk biedt verschillende opleidingen die goed in een individueel re-integratietraject passen. Niet alleen heeft de student binnen 6 tot 12 maanden een erkend diploma. Ook biedt het NTI baanbemiddelingsgarantie met VIP-behandeling en een diplomagarantie. Samen met de andere voordelen van NTI Zakelijk biedt NTI Zakelijk een volwaardig alternatief voor regulier onderwijs. 

NTI IRO-werving

Buiten opleidingen in individuele trajecten werft NTI Zakelijk studenten die in aanmerking komen voor een IRO-traject (Individuele Re-integratie Overeenkomst). Potentiële studenten die hiervoor in aanmerking komen kunnen via NTI Zakelijk een opleiding volgen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Deze studenten meldt NTI Zakelijk aan bij een re-integratiebureau.

Opleidingen in re-integratieprojecten

NTI Zakelijk is niet alleen actief in de individuele re-integratietrajecten. Ook in grotere re-integratieprojecten is NTI Zakelijk de ideale partner. Een voorbeeld van een groter project is het oudkomersproject in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Maar niet alleen oudkomers kunnen een doelgroep vormen van NTI Zakelijk. Tevens is NTI Zakelijk de ideale partner in het invullen van opleidingsbehoeften binnen gemeentelijke aanbestedingen, zoals herkeurde WAO-ers, uitkeringsgerechtigden in een ID-baan en andere doelgroepen. 

Extra voordelen voor re-integratiebedrijven

Buiten de voordelen voor bedrijven, heeft NTI Zakelijk extra voordelen speciaal voor re-integratiebedrijven. Onder deze extra voordelen vallen de speciaal op maat gemaakte offertes, de baanbemiddelingsgarantie, de diplomagarantie en het behalen van een erkend diploma binnen 6 tot 12 maanden. Hiermee is NTI Zakelijk een volwaardig alternatief voor regulier onderwijs.