NTI Disclaimer

De pagina's en overige inhoud van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten van de website zijn eigendom van NTI B.V. hierna te noemen NTI. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van NTI. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.

Betrouwbaarheid en actualiteit

NTI besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. NTI is niet aansprakelijk voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch door de onmogelijkheid om van de website gebruik te maken. NTI garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de via elektronische weg aangeboden diensten. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Studiereglement

Bij overeenkomsten met NTI is het studiereglement van NTI, NTI MBO-College of Hogeschool NTI van toepassing. NTI behoudt zich het recht voor dit reglement te wijzigen. Een link naar het betreffende studiereglement is te vinden via deze website op het inschrijfformulier alsmede op te vragen bij NTI, Postbus 11058, 2301 EB te Leiden.

Nederlands wetgeving

Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.