NVAO keurt 5 Associate Degrees van Hogeschool NTI goed

Sinds kort bestaat in Nederland de Associate Degree (Ad). Deze opleidingen zijn door NVAO goedgekeurde opleidingen. Ad-opleidingen zijn opleidingen die tussen MBO-niveau 4 en het bachelor HBO-diploma inzitten. Ad-opleidingen zijn vooral bestemd voor MBO-niveau 4 -instromers die zich verder willen ontwikkelen, maar zich niet direct willen vastleggen aan een vierjarige opleiding. Een Ad-opleiding duurt twee jaar en komt in grote lijnen overeen met de eerste twee jaar van een volledige HBO-opleiding. Na het halen van het officieel erkende Ad-diploma kunnen studenten naadloos doorstromen naar de bachelor opleiding. 

NVAO heeft 5 Associate degreeprogramma’s van Hogeschool NTI goedgekeurd, te weten:

  • Ad Welzijn en zorg voor ouderen (gebaseerd op de bachelor MWD)
  • Ad Jeugdwerker (gebaseerd op de bachelor SPH)
  • Ad Kinderopvang (gebaseerd op de bachelor SPH)
  • Ad Financieel Management (gebaseerd op de bachelor SPD Bedrijfsadministratie)
  • Ad Accountancy (gebaseerd op de bachelor SPD Bedrijfsadministratie)