De voordelen van NTI Zakelijk

Neem contact op met NTI Zakelijk.

NTI-opleidingen zijn uitstekend te combineren met een vaste baan

Ideaal om naast een baan te volgen, dat zijn de opleidingen van het NTI. ‘Studeren op je eigen manier’ is één van de kenmerken van de opleidingen. Dit houdt in dat de student ieder gewenst moment kan starten en in zijn eigen tijd en tempo kan studeren. Er is slechts een beperkt aantal collegedagen, dus geen afwezige werknemers of een onderbreking van de werkzaamheden. Een studie bij het NTI is daarom uitstekend te combineren met een baan.

Vast aanspreekpunt, voortgangsrapportages, flexibele betalingsmogelijkheden en staffelkortingen

NTI Zakelijk staat voor ‘op maat’ ondersteuning en begeleiding tijdens het studieproces voor student en bedrijf. Het NTI biedt onder andere één vast aanspreekpunt voor uw bedrijf, aantrekkelijke kortingen op het lesgeld bij meerdere inschrijvingen en voortgangsrapportages. Via een beveiligde login is het mogelijk om de resultaten van huiswerkopdrachten en examens van alle medewerkers, die via uw bedrijf bij het NTI een opleiding volgen, in te zien.

Voordelige studiekosten

De zogeheten Scholingsaftrek bestaat sinds 1 januari 2004 niet meer. Deze regeling gaf de werkgever een hogere aftrekmogelijkheid dan de werkelijke kosten. Maar de werkelijke kosten van scholing of studie van uw personeel zijn nog steeds aftrekbaar. Deze kosten moeten wel verband houden met het (toekomstig) functioneren van de werknemer binnen uw bedrijf.

Als werkgever kunt u de kosten van een opleiding of cursus rechtstreeks betalen of onbelast vergoeden aan uw werknemer. De werknemer moet die vergoeding als aftrekpost opvoeren bij de belastingaangifte. U mag ook reis- en verblijfkosten en bijvoorbeeld lunches die verband houden met het volgen van de opleiding onbelast vergoeden.

Maatwerk en in-company opleidingen

NTI Zakelijk heeft een breed assortiment en is daarom bij uitstek in staat om de grote diversiteit aan opleidingsbehoeften van uw medewerkers in te vullen. Dit, in combinatie met het unieke Blended Learning onderwijs dat niet ten koste gaat van de dagelijkse werkzaamheden en de voordelige opleidingskosten, maakt NTI Zakelijk tot de ideale partner in scholing voor uw bedrijf.

NTI Zakelijk geeft graag, samen met u, invulling te geven aan de scholingsbehoeften binnen uw bedrijf. Op basis van een zorgvuldige analyse van de scholingsbehoefte binnen uw bedrijf en een intakegesprek met de deelnemers die de scholing voor uw bedrijf gaan volgen, vult NTI Zakelijk de scholingsbehoefte flexibel en efficiënt in.

Erkenning en hoge kwaliteit

Het NTI is van rechtswege erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De opleidingen zijn door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend, dan wel aangewezen op grond van WEO (Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen), de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) en de WHW (Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek). Bovendien is het NTI de eerste schriftelijke onderwijsinstelling met de ISO-9001 Kwaliteitscertificering. Deze erkenning garandeert de hoge kwaliteit van de opleidingen.

NTI Zakelijk is Cedeo-erkend

Sinds december 2011 is NTI Zakelijk Cedeo-erkend voor maatwerk- en open bedrijfsopleidingen. Dit houdt in dat minimaal 80 procent van onze bedrijfsklanten tevreden tot zeer tevreden is over onze dienstverlening. Een signaal waaruit blijkt dat kwaliteit bij ons voorop staat.

Cedeo is opgericht om de kwaliteit van bedrijfsopleidingen te verbeteren. Inmiddels is Cedeo uitgegroeid tot het kenniscentrum op het gebied van HR-trends, onderzoeksmethoden, auditing en kwaliteitsverbetering. NTI Zakelijk heeft hét keurmerk bemachtigd voor de Nederlandse HR-sector.

Een Cedeo-erkenning kan worden behaald wanneer organisaties zelf een onderzoek hebben aangevraagd, waarbij een uitvoerige enquête wordt gehouden onder opdrachtgevers. NTI Zakelijk heeft dit gedaan en uit het onderzoek zijn positieve resultaten naar voren gekomen. Wanneer minimaal 80 procent van onze opdrachtgevers zeer te spreken is over onze dienstverlening kan een Cedeo-erkenning worden behaald. NTI Zakelijk voldoet volledig aan deze eis en biedt uw bedrijf een gegarandeerde kwaliteit.

Kijk voor meer informatie op www.cedeo.nl