Wettelijk erkende mbo-opleidingen

Erkend MBO-College

Bij het NTI MBO-College ben je verzekerd van erkende en waardevolle opleidingen. Het NTI MBO-College is door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sinds 2000 aangewezen op grond van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs).

Om de 3 jaar onderzoekt de Onderwijsinspectie de kwaliteit van het onderwijs bij mbo-instellingen. Het NTI MBO-College heeft ook in 2014 weer een positief oordeel gekregen van de Onderwijsinspectie. Volgens de Onderwijsinspectie biedt het NTI MBO-College inhoudelijk goed samenhangende opleidingen aan. “Hierbij is sprake van verzorgd en compleet studiemateriaal. Daarbij is sprake van een proactieve studiebegeleiding zowel tijdens de theorie als tijdens de beroepspraktijkvorming. Dit draagt ertoe bij dat studenten gericht worden begeleid tot het behalen van hun diploma,” aldus de Onderwijsinspectie.

NRTO & de Consumentenbond


Het NTI is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO heeft in overleg met de Consumentenbond de Algemene Voorwaarden samengesteld die gelden bij de opleidingen van het NTI.

Daarnaast voldoet het NTI aan de gedragscode van de NRTO en is het NTI aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. Zo ben je met een opleiding of cursus van het NTI altijd verzekerd van een hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en zekerheid, die je als student bij het NTI mag verwachten.

ISO 9001

Het ontwikkelingstraject van de NTI-opleidingen en –examens zijn ISO 9001-gecertificeerd, hierdoor is kwaliteit gegarandeerd!