Aanvullende voorwaarden STAP-inschrijving

Voor opleidingen waarbij voor wat betreft de financiering gebruikt wordt gemaakt van het STAP-budget, gelden een aantal afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de algemene voorwaarden.

Omschrijving regeling

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie.

Kijk voor alle voorwaarden van het STAP Budget op de STAP-budget informatiepagina van UWV.

1. Beschikbaarheid

Het STAP-budget is breed beschikbaar maar u moet wel aan vijf voorwaarden voldoen om het STAP-budget aan te kunnen vragen. U:

  • gaat akkoord met de algemene voorwaarden STAP-budget van UWV;
  • heeft dit kalenderjaar nog geen STAP budget gekregen;
  • bent ten minste 18 jaar oud en heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
  • bent EU-burger of partner van een EU-burger;
  • heeft de afgelopen 27 maanden minstens 6 maanden in Nederland gewoond, gewerkt of een uitkering gehad en bent verzekerd geweest voor de volksverzekeringen.

2. Studieovereenkomst

In aanvulling op artikel 6 (HBO en Cursussen en beroepsopleidingen) of artikel 7 (MBO opleidingen) uit de inschrijfvoorwaarden geldt dat de studieovereenkomst kosteloos geannuleerd wordt als de aanvraag voor STAP-budget niet door UWV wordt goedgekeurd. U dient dit zelf schriftelijk binnen 4 weken na het bericht van UWV aan NTI door te geven via het meldingensysteem SMILE.

3. Betaling

In aanvulling op artikel 9 (HBO en Cursussen en beroepsopleidingen) of artikel 10 (MBO opleidingen) uit de inschrijfvoorwaarden geldt dat tot €1.000 van de opleidingskosten wordt voldaan door UWV. Een eventueel restantbedrag moet door u worden voldaan.

4. Annuleren voor aanvang

Tussen het moment van inschrijven voor de opleiding en het indienen van een aanvraag voor STAP-budget bij UWV kan de inschrijving door u ongedaan worden gemaakt, waarmee de overeenkomst kosteloos wordt geannuleerd. Dit kan ook als UWV de aanvraag voor STAP-budget heeft afgewezen. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden via het meldingensysteem SMILE.

5. Herroepingsrecht

In aanvulling op artikel 5 (HBO en Cursussen en beroepsopleidingen) of artikel 6 (MBO opleidingen) uit de inschrijfvoorwaarden geldt dat het herroepingsrecht ingaat op het moment dat de inschrijving door NTI definitief wordt bevestigd na goedkeuring door UWV. Als de herroeping plaatsvindt voor de startdatum, dan vervalt de inschrijving en de subsidie. Als de herroeping plaatsvindt na de startdatum van de opleiding dan kan dit gevolgen hebben voor de door UWV verstrekte subsidie. Als de opleiding niet wordt gevolgd kan er geen succesvol bewijs van deelname afgegeven worden (zie artikel 6). Bij een herroeping na de startdatum zal een eventueel te crediteren bedrag nooit hoger zijn dan het door u aan NTI betaalde bedrag. 

6. Tussentijds beëindigen van de Studieovereenkomst

In aanvulling op artikel 7 (HBO en Cursussen en beroepsopleidingen) of artikel 8 (MBO opleidingen) uit de inschrijfvoorwaarden geldt dat het tussentijds beëindigen van de studieovereenkomst ertoe kan leiden dat er geen succesvol bewijs van deelname afgegeven kan worden (zie artikel 6) en wanneer het bewijs van deelname dus niet succesvol is kan UWV het subsidiebedrag bij u terugvorderen, en/of u voor een periode uit te sluiten van STAP-budget. Een eventueel te crediteren bedrag n.a.v. het tussentijds beëindigen zal nooit hoger zijn dan het door u aan NTI betaalde bedrag. 

7. Ruilen en overstappen

In aanvulling op artikel 8 (HBO en Cursussen en beroepsopleidingen) of artikel 9 (MBO opleidingen) uit de inschrijfvoorwaarden geldt dat ruilen en overstappen niet mogelijk is met behoud van het STAP-budget.

8. Bewijs van deelname

Na het verstrijken van de einddatum van het opleidingstraject verstrekt NTI een bewijs van deelname aan UWV. In dit bewijs van deelname staat het resultaat van het gevolgde opleidingstraject. Dit kan succesvol of niet succesvol zijn. Een succesvol bewijs van deelname wordt in ieder geval afgegeven als de scholing is afgerond met een diploma of certificaat, er een aanwezigheids- of deelnamepercentage van ten minste 80% is geweest of als ten minste 80% van het vereiste aantal studiepunten (in het geval van een meerjarige opleiding) is behaald.  Als het bewijs van deelname niet succesvol is kan UWV ertoe overgaan het subsidiebedrag bij u terug te vorderen, en/of u voor een periode uit te sluiten van STAP-budget.

8. Aansprakelijkheid NTI

In aanvulling op artikel 14 (HBO en Cursussen en beroepsopleidingen) of artikel 15 (MBO opleidingen) uit de inschrijfvoorwaarden geldt dat NTI niet aansprakelijk is voor eventuele onjuistheden in de aanvraag van de student bij UWV. NTI is niet aansprakelijk voor een eventuele terugvordering van de door UWV verstrekte subsidie bij een niet succesvol bewijs van deelname.    

10. Persoonsgegevens

In aanvulling op artikel 17 (HBO en Cursussen en beroepsopleidingen) of artikel 18 (MBO opleidingen) uit de inschrijfvoorwaarden geldt dat NTI de gegevens over inschrijvingen voor STAP-opleidingen doorgeeft aan UWV. Ook is NTI vanuit de STAP-regeling verplicht informatie over de afronding van de opleiding te delen met UWV.