De eerste erkende hbo-opleiding Counselling van Nederland

Het beroep van counsellor is op dit moment sterk in opkomst in Nederland, mede door de veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel waarin zelfstandig hulp zoeken wordt gestimuleerd. Hogeschool NTI verrijkt het onderwijslandschap met de eerste NVAO-erkende hbo-opleiding Counselling van Nederland. De opleiding is samengesteld met behulp van de professionele branchevereniging ABvC en speelt in op de groei van counselling en alternatieve geneeswijzen in Nederland.

Binnen het werkveld is veel behoefte aan psychosociale dienstverlening. Helaas biedt de reguliere gezondheidszorg onvoldoende middelen voor hulpverleners om aan de vraag vanuit de maatschappij te voldoen. Het gevolg is dat de wachtlijsten groeien en steeds meer zelfstandige hulpverleners hun diensten aanbieden. Het internet is een eenvoudige methode geworden voor zelfstandigen om hun diensten aan te bieden aan zorgzoekers. De vraag is wel of deze zelfstandig geschoolde mensen over voldoende capaciteiten en kwaliteiten beschikken om de cliënten te kunnen begeleiden. Beroepsverenigingen spelen momenteel een belangrijke rol in de erkenning en kwaliteitseisen. De invloed van onderwijs kan daar ook sterk aan bijdragen. Kort gezegd is er een toenemende vraag naar goed opgeleide, gekwalificeerde, zelfstandig ondernemende psychosociale dienstverleners waar cliënten professionele, curatieve begeleiding en preventie ontvangen. En waarmee zij aanspraak kunnen maken op vergoeding vanuit de zorgverzekeraar.

In opdracht van vijf grote zorgverzekeraars heeft PLATO de eindtermen voor Medische basiskennis en Psychosociale basiskennis vastgesteld. Alle therapeuten, coaches en counsellors dienen in het bezit te zijn van een diploma gericht op deze eindtermen als ze in aanmerking willen blijven komen voor vergoeding vanuit de grote zorgverzekeraars. De opleiding voldoet volledig aan deze eisen van PLATO. Met deze nieuwe hbo-opleiding beoogt Hogeschool NTI bij te dragen aan de verdere professionalisering van de beroepsgroep Counselling. Het centrale uitgangspunt van deze eisen is om de veiligheid van patiënten en cliënten te kunnen garanderen.

De nieuwe erkende hbo-opleiding Counselling is zowel online als klassikaal te volgen. Dit geeft studenten de flexibiliteit om zelf het aantal studiebijeenkomsten te bepalen.