Wat wordt er bedoeld met ‘lessen per maand’?

In de roosters die je op de website ziet, staat het aantal lessen per maand vermeld. Hiermee worden de huiswerklessen bedoeld. Het aantal lessen dat in het rooster staat vermeld zijn een indicatie. Als het genoemde aantal lessen per maand wordt gemaakt kan de cursus binnen de bijbehorende studietermijn worden afgerond.

Andere vragen binnen dit onderwerp