HBO Vrijstellingen

Vrijstellingen bieden je de mogelijkheid jouw studie nog sneller en voordeliger te volgen. Als je bij aanvang van jouw studie vrijstelling krijgt voor een bepaald onderdeel, hoef je niet alleen geen examen te doen voor dit onderdeel, maar kom je wellicht ook in aanmerking voor korting op het lesgeld.

Aan het aanvragen van vrijstellingen zijn voorwaarden verbonden. Wij raden je aan deze voorwaarden goed door te lezen voordat je jouw vrijstellingsverzoek indient. Bekijk hier de vrijstellingsvoorwaarden van Hogeschool NTI.

Vrijstellingen op basis van diploma’s

Je kunt bij Hogeschool NTI in aanmerking komen voor vrijstellingen op basis van eerder behaalde diploma’s of certificaten. Bij het indienen van een vrijstellingsverzoek hebt je vier mogelijkheden:

 • Je schrijft je in voor een hbo-opleiding en je dient gelijktijdig een vrijstellingsverzoek in. Het vrijstellingsonderzoek is in dit geval kosteloos.
 • Je wilt vrijblijvend weten of je in aanmerking komt voor vrijstellingen voor een bepaalde hbo-opleiding en op basis van de uitkomst van het vrijstellingsonderzoek besluiten of je je inschrijft voor de hbo-opleiding. In dit geval wordt er € 47,50 per hbo-opleiding in rekening gebracht voor het beoordelen van het vrijstellingsverzoek. Als je je binnen twee weken na ontvangst van de uitslag inschrijft, ontvang je de kosten van het vrijstellingsverzoek à € 47,50 retour.
 • Je bent al student bij NTI en wilt tijdens jouw studie vrijstellingen aanvragen. In dit geval wordt er per vrijstellingsverzoek € 47,50 in rekening gebracht voor het beoordelen van het verzoek.
 • Je hebt een aan de opleiding gerelateerd extern examen gedaan en hiervoor heb je een branchediploma behaald. Op basis van dit diploma vraag je vrijstelling aan. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

Het vrijstellingsformulier

Om de verwerking van jouw vrijstellingsverzoek binnen de gestelde termijn te kunnen voltooien, is het van groot belang dat je gebruik maakt van het vrijstellingsformulier. Het vrijstellingsformulier bestaat uit een deel dat je dient in te vullen en een voorbeeld van een reeds ingevuld formulier.

Je kunt hier het vrijstellingsformulier downloaden:

 • Formulier HBO op basis van eerder behaalde diploma’s of certificaten - Download

Op het formulier wordt duidelijk uitgelegd hoe de procedures in zijn werk gaan.

Belangrijk voor HBO vrijstellingsverzoeken:

 • Toegezonden diploma's en cijferlijsten dienen gewaarmerkte kopieën van het origineel te zijn.
 • Vakken op grond waarvan vrijstelling wordt aangevraagd dienen met een voldoende resultaat afgerond te zijn.
 • Modulewijzers/studiehandleidingen van vakken op grond waarvan je vrijstelling aanvraagt, dienen om de relatie aan te tonen tussen een vak op jouw cijferlijst, de daarbij behorende studiepunten én de bij dit vak behandelde relevante literatuur. Uit de modulebeschrijving/studiehandleiding dient duidelijk te blijken wat de doelstellingen/leerdoelen van het vak zijn op basis waarvan vrijstelling wordt aangevraagd.
 • Voor het verkrijgen van een vrijstelling dient per module minimaal 75% van de stof in dezelfde breedte en/of diepgang behandeld te zijn.

Er wordt géén vrijstelling voor modules verleend op grond van:

 • Diploma’s ouder dan 10 jaar (datum diploma/propedeuse); (Let op: voor juridische modules is deze termijn 5 jaar; voor HBO SPD Bedrijfsadministratie is deze termijn 8 jaar.)
 • Reeds eerder door derden verleende vrijstellingen; (Hogeschool NTI kan een vrijstellingsverzoek alleen op basis van het originele aanvraagdossier in behandeling nemen.)
 • Werkervaring (met uitzondering van vrijstelling van stage)
 • Mbo-opleidingen (ongeacht niveau) voor vrijstelling voor de modules binnen de opleiding HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie

Voor vrijstelling van de stage geldt een aparte procedure waarvan de informatie beschikbaar komt in het derde leerjaar. Hierbij is het mogelijk om vrijstelling aan te vragen op basis van werkervaring. Wilt u hier nu al informatie over ontvangen, dan kunt u terecht bij de studieadviseurs..

Alleen vrijstellingsverzoeken die aan de voorwaarden voldoen worden in behandeling genomen. Indien jouw dossier niet compleet wordt bevonden, ontvang je bericht van NTI met daarin advies over de missende documenten. Binnen 3 tot 4 weken na ontvangst van jouw complete dossier ontvang je de uitslag van jouw vrijstellingsverzoek op basis van diploma’s.

Je kunt het volledig ingevulde en ondertekende vrijstellingsformulier, inclusief bijlagen, per e-mail verzenden naar vrijstellingen@nti.nl