Welke cursus Nederlands past bij mij? / What is the best Dutch course for me?

English version below


Wil jij een cursus Nederlands volgen maar twijfel je over de juiste cursus? Wij helpen je op weg! 

Nederlands als nieuwe taal

Niveau: A1 tot B2

Is Nederlands niet jouw moedertaal en wil je Nederlands dus als tweede taal leren? Dan raden we de volgende cursussen aan:

Nederlands voor anderstaligen

 • Voor mensen die enkele woorden Nederlands spreken
 • Aanbevolen als voorbereiding op het Inburgeringsexamen
 • Vergelijkbaar met niveau A1 (ERK)

Bekijk de opleiding

Nederlands als tweede taal (NT2)

 • Voor mensen die al redelijk Nederlands spreken en in Nederland willen studeren en/of werken
 • Aanbevolen als voorbereiding op het officiële staatsexamen NT2 van DUO
 • Vergelijkbaar met niveau A2 tot B2 (ERK)

Bekijk de opleiding

Nederlands verbeteren

Niveau: B1/2F tot C2/4F

Spreek jij goed Nederlands of is Nederlands jouw eerste taal? Dan kan je met onderstaande cursussen jouw Nederlands verbeteren:

Nederlands B1

 • Voor mensen die al redelijk goed Nederlands spreken en schrijven en de basis van hun spelling, grammatica en taal willen verbeteren
 • Op niveau 2F

Bekijk de opleiding

Nederlands foutloos schrijven en spreken

 • Voor mensen die al redelijk goed Nederlands spreken en schrijven en dit willen verbeteren naar een gevorderd niveau
 • Deze cursus bevat bovenstaande cursus Nederlands B1 en gaat verder tot een gevorderd niveau
 • Van niveau 2F naar niveau 4F

Bekijk de opleiding

Je kunt onderstaande modules van deze opleiding ook als losse module volgen:

>> Nederlandse spelling en grammatica voor beginners
>> Nederlandse spelling en grammatica voor gevorderden
>> Nederlandse schrijfvaardigheid voor beginners
>> Nederlandse schrijfvaardigheid voor gevorderden

Schriftelijke communicatie Nederlands

 • Voor mensen die veel zakelijke correspondentie gebruiken op het werk, en dit willen verbeteren

Bekijk de opleiding

MBO-module Nederlands 2F

 • Voor mensen die op mbo-niveau 1, 2 of 3 hun Nederlands willen verbeteren, of om te voldoen aan toelatingseisen van een erkende mbo-opleiding

Bekijk de opleiding

MBO-module Nederlands 3F

 • Voor mensen die op mbo-niveau 4 hun Nederlands willen verbeteren, of om te voldoen aan toelatingseisen van een erkende mbo-opleiding

Bekijk de opleiding


English version

Would you like to learn Dutch but are you not sure which course to take? Here you can find the course that suits you best!

Dutch as a new language

Level: A1 to B2

Is Dutch not your native language and do you want to learn Dutch as a second language? Then we recommend the following courses:

Nederlands voor anderstaligen

 • For people who speak a few words of Dutch
 • Prepares you for the Dutch Integration Exam/Inburgeringsexamen
 • Comparable to level A1 (CEFR)

See course

Nederlands als tweede taal (NT2)

 • For people who already speak Dutch reasonably well and want to study and/or work in the Netherlands
 • Prepares you for the State Exams Dutch as a Second Language (Nt2)
 • Comparable to level A2 to B2 (CEFR)

See course

Improving your Dutch

Level: B1/2F to C2/4F

Do you speak Dutch well or is Dutch your first language? Then you can improve your Dutch with the following courses:

Nederlands B1

 • For people who already speak and write Dutch reasonably well and want to improve the basics of their spelling, grammar and language
 • At level 2F

See course

Nederlands foutloos schrijven en spreken

 • For people who already speak and write Dutch well and want to improve and optimize this
 • This course includes the above course Nederlands B1 and continues to an advanced level
 • From level 2F to level 4F

See course

You can also take the following modules of this course as separate courses:

>> Nederlandse spelling en grammatica voor beginners
>> Nederlandse spelling en grammatica voor gevorderden
>> Nederlandse schrijfvaardigheid voor beginners
>> Nederlandse schrijfvaardigheid voor gevorderden

Schriftelijke communicatie Nederlands

 • For people who use a lot of business correspondence at work and want to improve it

See course

MBO module Dutch 2F

 • For people who want to improve their Dutch at MBO level 1, 2 or 3. Or to meet admission requirements of an accredited mbo-course

See course

MBO-module Nederlands 3F

 • For people who want to improve their Dutch at MBO level 4. Or to meet admission requirements of an accredited mbo-course

See course