SectorplanPlus

In de sector Zorg en Welzijn zijn goedopgeleide professionals hard nodig. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt daarom de overheidssubsidie SectorplanPlus beschikbaar. Dit is een meerjarige subsidie voor werkgevers in Zorg en Welzijn, om nieuwe instroom en doorstroom te stimuleren in de sector door middel van extra scholing. Wist je dat je deze subsidie ook voor zorgopleidingen van NTI kunt inzetten?

Waardevolle scholing voor jullie werknemers

NTI biedt een ruim aanbod van opleidingen in Zorg en Welzijn, waarmee jullie medewerkers hun professionele vaardigheden kunnen uitbreiden en goed voorbereid zullen zijn op veranderingen in de zorg. De scholing vanuit de SectorplanPlus subsidie is bedoeld voor werknemers met zorggebonden functies, niet voor leidinggevenden of facilitair medewerkers. SectorplanPlus is gericht op scholing voor:

 • Nieuwe medewerkers
 • Behouden van medewerkers
 • Huidige medewerkers (doorstroom)
 • Praktijk-/werkbegeleiders

Komt jullie organisatie in aanmerking?

Arbeidsorganisaties actief in de sector Zorg- en Welzijn die behoren tot de doelgroep komen in aanmerking voor de subsidie. Onder de doelgroep wordt verstaan: arbeidsorganisaties actief in de sector Zorg- en Welzijn waarvan de activiteiten direct geheel of gedeeltelijk bekostigd worden uit hoofde van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG).

Hoogte van de subsidie

Je kunt per tijdvak tot twee miljoen euro subsidie krijgen voor jouw instelling. Zelfs als je in het eerste tijdvak al subsidie hebt gekregen. Om deel te kunnen nemen in het vierde tijdvak, is het noodzakelijk dat je een aanvraag hebt ingediend tussen 2 december en 20 december 2019. Opleidingstrajecten aangevraagd in het vierde tijdvak dienen tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021 uitgevoerd te worden.

Bij de aanvraag hoeft nog geen opleider te worden genoemd. Indien jouw organisatie subsidie heeft aangevraagd, kan NTI het opleidingstraject voor de subsidie uitvoeren.

Subsidiecategorieën

De subsidiebedragen van SectorplanPlus zijn onderverdeeld in verschillende categorieën:

 • A) MBO niveau 2, 3 en 4 volgens Beroepsbegeleidende Leerweg BBL (incompany): €5.000,- voor 2 jaar (€2.500.- per jaar)
 • B) HBO Associate degree en Bacheloropleidingen Duaal: €5.000,- voor 2 jaar (€2.500.- per jaar)
 • C1) MBO 3e leerweg, HBO deeltijd, Associate degree: €2.000,-
 • C2) Opleidingen en trainingen met minimaal 16 dagen (= 32 dagdelen): €2.000,-
 • C3) Oriëntatiebanen: €2.000,-
 • D) Trainingen en opleidingen 5 - 15 dagen (= 10 - 30 dagdelen): €750,-
 • E) Trainingen tot 5 dagen (= 10 dagdelen): €250,-

Hieronder is aangegeven welke NTI-opleidingen in welke categorie vallen.

De voordelen van NTI

Besteed de subsidie SectorplanPlus bij NTI! Met een opleiding van NTI weet je zeker dat jouw werknemers passende en kwalitatieve scholing krijgen. Kies je voor NTI, dan kies je voor een erkende opleider met opleidingen en cursussen die perfect te combineren zijn met een baan. Jouw voordelen:

 • Erkende opleidingen
 • Starten is het hele jaar mogelijk
 • Direct leren wat in de praktijk nodig is
 • Deskundige docenten uit het vakgebied zorg en welzijn
 • Studeren in eigen tempo

Meer informatie?

Neem dan contact op met NTI Zakelijk via het contactformulier of bel 088 1630 600.

Deze opleidingen komen in aanmerking voor de subsidie SectorplanPlus

HBO Bacheloropleidingen - C) €2.000,- subsidie

HBO Bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
HBO Bachelor Pedagogiek
HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening
HBO Bachelor SPH - Jeugdzorgwerker
HBO Bachelor Toegepaste Psychologie
HBO Bachelor Toegepaste Psychologie - Psychologie en Gezondheid
HBO Bachelor Toegepaste Psychologie - Arbeids- en Organisatiepsychologie
HBO Bachelor Toegepaste Psychologie - Coaching
HBO Bachelor Toegepaste Psychologie - E-mental Health
HBO Bachelor Toegepaste Psychologie - Jeugd- en kinderpsychologie
HBO Bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening

 

HBO Associate degrees - C) €2.000,- subsidie

 

 

HBO-programma's - E) €250,- subsidie

HBO-programma Diagnostiek
HBO-programma Effectief communiceren
HBO-programma Employer Branding
HBO-programma Houding van de counselor
HBO-programma Management en Leiderschap
HBO-programma Operationeel Management
HBO-programma Schuldhulpverlening
HBO-programma Algemene psychologie
HBO-programma Arbeidsrecht en sociale zekerheid
HBO-programma Bedrijfscommunicatie
HBO-programma Bedrijfscounseling
HBO-programma Cliëntgerichte gesprekken
HBO-programma Coaching en Mediawijsheid
HBO-programma Cognitieve gedragstherapie in counseling
HBO-programma Consumentengedrag en e-business
HBO-programma Counseling en diversiteit
HBO-programma Counseling op gedrag
HBO-programma Counseling
HBO-programma Counseling aan gezinnen
HBO-programma Counseling in organisaties
HBO-programma Creatieve counseling
HBO-programma Culturele diversiteit
HBO-programma Diagnostische vaardigheden
HBO-programma E-coaching
HBO-programma Effectief Leiderschap
HBO-programma E-health
HBO-programma Employability
HBO-programma Employee Benefits
HBO-programma Facility Management
HBO-programma Fast Track Medische Basiskennis
HBO-programma Fast Track Pedagogisch beleidsmedewerker en coach
HBO-programma Gevorderde gespreksvaardigheden in counseling
HBO-programma Gezondheidspsychologie
HBO-programma Hulpverlening in gedwongen kader
HBO-programma Human Resource Management
HBO-programma Inleiding E-health
HBO-programma Inleiding in de pedagogiek
HBO-programma Jeugdwerker
HBO-programma Juridische vaardigheden
HBO-programma Klinische psychologie
HBO-programma Leefwerelden van Jongeren
HBO-programma Loopbaanbegeleiding
HBO-programma Maatschappelijk werk ouderen
HBO-programma Manager in de Sport
HBO-programma Multiproblematiek binnen Social Work
HBO-programma MWD in de Praktijk
HBO-programma Online Schuldhulpverlening
HBO-programma Ontwikkelingspsychologie
HBO-programma Opvoeden en Diversiteit
HBO-programma Opvoedings- en Ontwikkelingsbegeleider
HBO-programma Opvoedingsondersteuning
HBO-programma Organisatiemanagement
HBO-programma Organisatiepsychologie
HBO-programma Outreachend Werk
HBO-programma Pedagogiek
HBO-programma Pedagogisch Adviseren
HBO-programma Professional English
HBO-programma Projectmanagement
HBO-programma Psychologie op de werkvloer
HBO-programma Psychopathologie en Counseling
HBO-programma Samenwerking en Begeleiding Social Work
HBO-programma Signaleren en preventie in counseling
HBO-programma Social Work
HBO-programma Sociale ontwikkeling van het kind
HBO-programma Sociale Psychologie
HBO-programma Starten van een counselingpraktijk
HBO-programma Systeemgericht werken in gezinscounseling
HBO-programma Talent Management
HBO-programma Toegepaste Psychologie
HBO-programma Transitie Social Work
HBO-programma Voorlichting Voeding
HBO-programma Welzijn en Zorg voor Ouderen
HBO-programma Wijkgericht Werken en Community Arts

 

Post-HBO - E) €250,- subsidie

 

Volledige MBO-opleidingen - C) €2.000,- subsidie

 

MBO Brancheopleidingen - E) €250,- subsidie

 

 

MBO Basisopleidingen - E) €250,- subsidie

Basisopleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Basisopleiding Apothekersassistent
Basisopleiding Begeleider gehandicaptenzorg
Basisopleiding Begeleider specifieke doelgroepen
Basisopleiding Helpende zorg & welzijn
Basisopleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Basisopleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
Basisopleiding Secretaresse/Directiesecretaresse
Basisopleiding Sociaal maatschappelijk dienstverlener
Basisopleiding Verpleegkundige

 

MBO Basisopleidingen - C) €2.000,- subsidie

 

MBO-modules - E) €250,- subsidie

 

Beroepsopleidingen - E) €250,- subsidie

 

Cursussen - E) €250,- subsidie

 

Talen - E) €250,- subsidie

Arabisch voor beginners
Chinees voor beginners
Duits voor beginners
Duits voor gevorderden
Engels A1, A2, B1
Engels voor beginners
Engels voor gevorderden
Frans voor beginners
Frans voor gevorderden
Indonesisch voor beginners
Italiaans voor beginners
Marokkaans voor beginners
Nederlands als tweede taal (NT2)
Nederlands foutloos schrijven en spreken
Nederlands voor anderstaligen
Nieuwgrieks voor beginners
Papiamento voor beginners
Portugees voor beginners
Russisch voor beginners
Russisch voor gevorderden
Spaans voor beginners
Spaans voor gevorderden
Turks voor beginners
Zweeds voor beginners

 

 

 

Disclaimer NTI opleidingsaanbod Sectorplanplus
NTI heeft met de grootst mogelijke aandacht een match gemaakt tussen de Sectorplanplus opleidingen en het opleidingsaanbod van NTI. De subsidie voor scholing moet worden aangevraagd bij www.sectorplanplus.nl. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt of u in aanmerking komt voor deze subsidie. Aan de informatie op deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend voor goedkeuring van deze subsidieaanvraag.
De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten bevat. Ondanks de uiterste zorgvuldigheid die in acht is genomen kan NTI niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of nadelige consequenties die uit het gebruik van deze website voortkomen. NTI aanvaardt in dezen dan ook geen enkele aansprakelijkheid.