Zijn de HBO-opleidingen die het NTI aanbiedt erkend?

Het NTI is een door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen Hogeschool in het kader van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Alle volledige HBO-opleidingen die Hogeschool NTI aanbiedt leiden op voor een wettelijk erkend HBO-getuigschrift. Met dit HBO-getuigschrift mag je je Bachelor noemen. 

De accreditatieprocedure kent een lange doorlooptijd. Het kan zijn dat een opleiding nog niet het volledige accreditatietraject heeft doorlopen. Dit staat dan uitdrukkelijk vermeld bij de desbetreffende opleiding. Wanneer die opleiding onverhoopt binnen een jaar na inschrijving niet geaccrediteerd is, kan de aanmelding kosteloos geannuleerd worden. Voor meer informatie over accreditaties zie www.nvao.net.

Andere vragen binnen dit onderwerp