Waar vind ik de Onderwijs- en Examenregeling?

Iedere bachelor-, master-, en Associate degree-opleiding heeft een Onderwijs- en Examenregeling (OER). In de OER kun je alle informatie vinden over de rechten en plichten van de student in de opleiding waar je in geïnteresseerd bent. Het gaat dan onder meer om de volgende zaken:

  • Met welke Nederlandse of buitenlandse vooropleiding is men toelaatbaar voor de opleiding?
  • Uit welke onderwijseenheden bestaat de opleiding en wat is de studielast?
  • Wordt de opleiding in voltijd, deeltijd en/of in duale vorm aangeboden?
  • Moet men een werkkring hebben om de opleiding te kunnen volgen?
  • Hoe wordt er getoetst?
  • Aan welke eisen moet zijn voldaan om een vrijstelling te verkrijgen?
  • Hoe wordt omgegaan met fraude en andere onregelmatigheden?
Wil je de OER inzien van jouw opleiding? Wanneer je studeert bij NTI, kun je de OER vinden in je online leeromgeving. Heb je vragen over de OER? Dan kun je contact opnemen met onze studiebegeleiders via 088 1 630 606, optie: #2, #2.