Kan ik mijn MBO-opleiding tussentijds beëindigen?

Wanneer je jouw MBO-opleiding tussentijds wilt beëindigen, dien je dit schriftelijk of per e-mail te melden aan NTI. Wanneer je je digitaal hebt ingeschreven mag een opzegging ook per e-mail worden gedaan. Bij het tussentijds stopzetten van een opleiding ben je eventuele achterstallige lesgelden schuldig, bovendien zal -afhankelijk van het gekozen studietempo- een periode van 6 of 9 maanden in rekening gebracht worden. Bij opleidingen met een studieduur van 12 maanden of korter is bij tussentijdse beëindiging het volledige les- en examengeld verschuldigd c.q. wordt niet gerestitueerd. Je ontvangt de kosten die verbonden zijn aan de stopzegging zo spoedig mogelijk van onze studentenadministratie. Pas als je deze bevestiging hebt ontvangen is de stopzetting officieel.

Andere vragen binnen dit onderwerp