Op welke dag(en) vinden de praktijkdagen plaats?

De praktijkdagen vinden grotendeels online plaats, tenzij anders aangegeven. De start- en stagebijeenkomsten vinden plaats op werkdagen en volg je ook online.

Andere vragen binnen dit onderwerp