Kwaliteit

Het NTI garandeert je een kwalitatief goede opleiding met persoonlijke begeleiding van een mentor. Hierdoor heb je altijd een vast aanspreekpunt. Het NTI maakt gebruik van echte studieboeken. Je ontvangt dus geen losbladig materiaal, zoals dat bij veel andere opleiders wel het geval is.

HBO-opleidingen

Alle HBO-opleidingen zijn erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast zijn alle HBO-opleidingen van het NTI NVAO-erkend of is de erkenning aangevraagd. Zo ben je altijd verzekerd van een erkende opleiding. 

MBO-opleidingen

Ook de MBO-opleidingen van het NTI zijn erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dan wel aangewezen op grond van de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs). Eveneens zijn alle opleidingen opgenomen in het Crebo-register. Hierdoor ben je verzekerd van een kwalitatief diploma met hoge waarde in het bedrijfsleven.

Cursussen en beroepsopleidingen

De cursussen en beroepsopleidingen kun je veelal afsluiten met een branchediploma of een waardevol certificaat. Ook de cursussen en beroepsopleidingen zijn erkend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dan wel aangewezen op grond van de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs).

Master of Business Administration

De Master of Business Administration van het NTI is een hoogwaardige opleiding die vanzelfsprekend geaccrediteerd is door de NVAO. De opleiding is volgens het accreditatiekader van de NVAO beoordeeld op zes onderwerpen: doelstellingen, programma, personeel, voorzieningen, kwaliteitszorg en condities voor continuïteit. De NVAO draagt bij aan de bevordeling van kwalitatief onderwijs door het verlenen van een zogenaamd keurmerk, de NVAO-accreditatie.