Wettelijk erkende hbo-opleidingen

Erkende hogeschool

Bij Hogeschool NTI ben je verzekerd van erkende en waardevolle opleidingen! Hogeschool NTI is door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sinds 2000 aangewezen als erkende hogeschool op grond van de WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek).

Hoogst mogelijke NVAO-accreditatie

Opleidingen van Hogeschool NTI hebben de hoogst haalbare kwaliteitsstempel van de NVAO. Zo ben je met een opleiding van Hogeschool NTI verzekerd van een wettelijk erkend bachelor-, of masterdiploma, dat ook internationaal erkend wordt. De opleidingen sluiten perfect aan op de wensen en eisen van de arbeidsmarkt. Dit is dus je garantie voor kwaliteit!

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is dé onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen waarborgt. Door de NVAO-toetsing en -accreditatie weet je zeker dat de erkende opleiding aan alle eisen van deze hoogstaande kwaliteit voldoet. Onderdeel van deze accreditatie is onder andere het voeren van een ontwikkelgesprek, gericht op de toekomst van het onderwijs.

Goed rapport van de onderwijsinspectie

De Inspectie voor het Onderwijs heeft een rapport uitgebracht over haar onderzoek naar de waarborging van de kwaliteit van Hbo-deeltijdopleidingen. In dit rapport onder 13 hogescholen (zowel private als publieke) zijn de procedures rond voorlichting, toelating en vrijstellingen onderzocht, evenals de studielast en examinering. Bij Hogeschool NTI is de opleiding SPH onderzocht. Wij zijn er zeer trots op dat Hogeschool NTI de enige deeltijdopleider is die geen enkele onvoldoende heeft gekregen in dit onderzoek.

NRTO & de Consumentenbond

Het NTI is lid van de Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleidingen (NRTO). De NRTO heeft in overleg met de consumentenbond de inschrijfvoorwaarden samengesteld die gelden voor alle leden van de NRTO. Hierdoor ben je verzekerd van betrouwbare inschrijfvoorwaarden.

Daarnaast voldoet het NTI aan de gedragscode van de NRTO en is het NTI aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. De uitspraken van de geschillencommissie zijn voor het NTI bindend.

Cedeo

Het NTI is Cedeo-erkend voor maatwerk- en open bedrijfsopleidingen. Dit houdt in dat minimaal 80 procent van onze bedrijfsklanten tevreden tot zeer tevreden is over onze dienstverlening. Een signaal waaruit blijkt dat kwaliteit bij ons voorop staat.

ISO 9001

Het NTI is ISO 9001-gecertificeerd, hierdoor is kwaliteit gegarandeerd!