Wat doet een HR manager?

Ben jij geïnteresseerd in het werk van een HR manager? Wil jij meer weten of typische HR taken en HR Werkzaamheden? Ellen werkt als personeelsmanager bij NTI en geeft antwoord op de vraag: 'Wat doet een HR manager nou eigenlijk?'

Een dag uit het leven van een HR Manager

... is een heel afwisselende dag

HR-Manager - PersoneelsmanagerIk kan mij niet herinneren dat ik twee dagen heb gewerkt waarbinnen ik exact hetzelfde deed. Of dat een dag precies liep zoals mijn agenda die ochtend aangaf. Een voorbeeld? De dag begint met een kort werkoverleg met mijn collega. Daarna een sollicitatiegesprek met een externe kandidaat, gevolgd door een evaluatie van het gesprek met de betreffende manager. Terug achter mijn bureau heb ik telefonisch contact met onze arbodienst ten aanzien het oproepen van arbeidsongeschikte medewerkers en moet ik een stapeltje arbeidscontracten tekenen. Daarna komt een medewerker langs met een vraag over de mogelijkheden van ouderschapsverlof. Vervolgens volgt nog een overleg met een manager die enkele vragen heeft over haar medewerkers op arbeidsvoorwaardelijk gebied.

…is ook een dag met veel verschillende interne en externe contacten

In willekeurige volgorde heb je onder andere contact met medewerkers, leidinggevenden, de OR, de bedrijfsarts en sollicitanten. Het is in deze functie belangrijk dat je snel en goed kunt schakelen met diverse mensen uit verschillende lagen van de organisatie. Vaak gaat het ook om vertrouwelijke informatie, dus discretie is in deze functie van groot belang!

…is soms ook een “bureau dag”

Een groot deel van de werkzaamheden vallen onder het hoofdstuk administratie. Zo moeten de verschillende afspraken die worden gemaakt met medewerkers over bijvoorbeeld een overplaatsing, een aanpassing in het aantal contracturen , salaris et cetera natuurlijk ook allemaal schriftelijk worden vastgelegd. En daarna natuurlijk goed worden gearchiveerd; wij gebruiken hiervoor sinds kort een digitaal personeelsdossier zodat de medewerker zelf ook altijd inzage heeft.

…en tevens een advies dag

Als HR manager word je ook regelmatig om advies gevraagd. Dit advies kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de invulling van een vacature, het bespreekbaar maken van een bepaald onderwerp over zijn of haar leidinggevenden, maar ook adviezen op het gebied van organisatiestructuur en arbeidsvoorwaarden komen eveneens regelmatig voor.

Uiteraard zijn er nog veel meer zaken die voorbij komen, maar samenvattend is de functie van Personeelsmanager een zeer afwisselende baan, waarbij je steeds de maatschappelijke ontwikkelingen moeten blijven volgen.

Aan de slag als HR manager

Passen deze HR taken en HR werkzaamheden bij jou en wil jij ook aan de slag met personeelszaken? Dat kan met de erkende opleiding HBO Bachelor Human Resource Management.

BEKIJK DE HRM OPLEIDING