Wat betekent MBO niveau 4?

MBO niveau 4 is het hoogste niveau binnen het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). De MBO-opleidingen niveau 4 leiden je op tot een baan waarbij je zelfstandig specialistische, uitvoerende taken kunt verrichten. Denk hierbij aan opleidingen als MBO Bedrijfsadministrateur, MBO Onderwijsassistent of MBO Doktersassistent. Je bent breed inzetbaar en draagt verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. De MBO-opleiding duurt gemiddeld 24 tot 36 maanden. Om te kunnen starten met een MBO-opleiding op niveau 4 is het noodzakelijk dat je één van de volgende diploma’s bezit:

  • vmbo-diploma in de theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg
  • een overgangsbewijs van klas 3 naar 4 van havo/vwo
  • diploma lbo of vbo met 3 vakken op b-niveau en 3 vakken op c-niveau waaronder Nederlands, mavo, mavo-vbo, havo, vwo
  • diploma MBO niveau 2 of 3
Wil je na een opleiding op niveau 4 doorstuderen? Kies dan voor een HBO Associate degree of een HBO Bachelor opleiding. 

Andere vragen binnen dit onderwerp